Objave

InfoSlovenija
4476
https://www.info-slovenija.si/media/com_jbusinessdirectory/pictures/listings/m/logonew8915.jpg

ŠOLA VOŽNJE DABA, STOPIČE

Stopiče 20A, Stopiče, Jugovzhodna Slovenija

Galerija

Predstavitev storitve

Podjetje DABA Novo mesto, d. o. o. se z usposabljanjem bodočih voznikov ukvarja že vse od leta 1990. Od takrat smo uspešno usposobili več tisoč kandidatov za voznike različnih kategorij. Velika izbira vozil in odlična ekipa učiteljev vožnje sta razloga za zaupanje in uspešno delovanje naše šole vožnje že več kot 20 let.

Šola vožnje Daba želi še naprej ostati ena izmed vodilnih šol vožnje na Dolenjskem, zato se trudimo iti v korak s časom tudi s širitvijo naše dejavnosti na treninge varne vožnje, usposabljanje voznikov začetnikov, implementacijo novih tehnologij v proces usposabljanja kandidatov itd. Želimo si, da bi nam v prihodnje zaupalo še več kandidatov, ki bi skupaj z nami pridobili prve vozniške izkušnje, ki so še kako pomembne za kasnejšo uspešno, predvsem pa varno udeležbo v prometu.

Želimo si, da bi bil čas, ki ga boste preživeli z nami, poučen in prijeten, predvsem pa vam želimo veliko veselja in uspehov pri premagovanju ovir na poti do vozniškega dovoljenja in SREČNO VOŽNJO!


TEČAJ CPP


Ko imate opravljeno zdravniško spričevalo in izpit iz prve pomoči, se lahko vpišete v šolo vožnje in opravite teoretični del usposabljanja za voznika motornih vozil (tečaj CPP), ki traja 20 pedagoških ur (praviloma en delovni teden, približno 3 ure dnevno) ter se dobro pripravite na teoretični del vozniškega izpit (t.i. republiške teste), ki jih opravljate na Izpitnem centru Upravne enote.

Dokumenti potrebni za vpis v šolo vožnje oz. na tečaj CPP:

• osebni dokument,
• zdravniško spričevalo in
• izpit iz prve pomoči.

Na tečaj CPP se lahko prijavite preko elektronskega obrazca (prijava na tečaj CPP).

Smo člani portala Vozniski-izpit.com, kjer Vam nudimo brezplačen dostop do vseh vsebin.

Ko zaključite s tečajem CPP, se lahko prijavite na opravljanje teoretičnega dela vozniškega izpita (t.i. republiške teste).


KATEGORIJE IN IZOBRAŽEVANJA


Kategorije za katere se lahko usposobite pri nas so: AM, A1, A2, A, B, Koda 96, BE, C in CE.


AM kategorija

V kategorijo AM spadajo:

• kolesa z motorjem (motorno vozilo z dvema ali tremi kolesi, katerega delovna prostornina motorja na prisilni vžig ne presega 50 ccm ali moč motorja na kompresijski vžig ali trajna nazivna moč elektromotorja ne presega 4 kW in pri katerem konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h) in

• lahka štirikolesa (motorno vozilo s štirimi simetrično nameščenimi kolesi, katerega masa ne presega 350 kg (brez mase baterij pri vozilu na električni pogon), pri katerem delovna prostornina motorja na prisilni vžig ne presega 50 ccm ali moč motorja na kompresijski vžig ali trajna nazivna moč elektromotorja ne presega 4 kW in pri katerem konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h).

Izpit iz prve pomoči, kot del izpita za voznike motornih vozil kategorij A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D in DE za kategorijo AM ni potreben.


A1 kategorija

V kategorijo A1 spadajo motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje, katerih prostornina motorja ne presega 125 ccm in katerih moč motorja ne presega 11 kW, z razmerjem moč motorja/masa vozila, ki ne presega 0,1 kW/kg, ter trikolesa, katerih moč motorja ne presega 15 kW.

Dodatne opombe:

• predpisana starost za vožnjo vozila A1 kategorije je 16 let,
• dovoljenje A1 kategorije vsebuje tudi kategorije AM in G.


A2 kategorija

V kategorijo A2 spadajo motorna kolesa, katerih moč motorja ne presega 35 kW in pri katerih razmerje med močjo motorja in maso vozila ne presega 0,2 kW/kg in ne izvira iz vozila z enkrat večjo močjo.

Kandidat, ki že ima vozniško dovoljenje A1 in se usposablja za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije A2 ali A mora opraviti praktični del usposabljanja v trajanju najmanj devet ur.

Dodatne opombe:

• predpisana starost za vožnjo vozila A2 kategorije je 18 let,
• dovoljenje A2 kategorije vsebuje tudi kategorije AM, A1 in G.


A kategorija

V kategorijo A spadajo motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje in trikolesa.

Kandidat, ki že ima vozniško dovoljenje A1 ali A2 in se usposablja za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije A2 ali A mora opraviti praktični del usposabljanja v trajanju najmanj devet ur.

Dodatne opombe:

• predpisana starost za vožnjo vozila A kategorije je 24 let oz. 20 let, če ima imetnik dve leti vozniško dovoljenje kategorije A2,
• dovoljenje A kategorije vsebuje tudi kategorije AM, A1, A2 in G.


B kategorija

V kategorijo B spadajo motorna vozila, razen vozil kategorije A1, A2, A, F in G

• z največjo dovoljeno maso (NDM) do 3500kg,
• nimajo več kot 9 sedežev,
• so jim dodani lahki priklopniki do 750kg NDM in
• jim je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik (več kot 750 kg NDM), če največja dovoljena masa skupine vozil ne presega 3500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B smejo voziti v Republiki Sloveniji tudi trikolesa.

Dodatne opombe:

• predpisana starost za vožnjo vozila B kategorije je 18 let oz. 16 let pri vožnji s spremljevalcem,
• dovoljenje B kategorije vsebuje tudi kategorije AM, B1 in G.


BE kategorija

V kategorijo BE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila ne presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

Vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije BE se izda le osebi, ki ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B.

Dodatne opombe:

• predpisana starost za vožnjo skupine vozil BE kategorije je 18 let.


C kategorija

V kategorijo C spadajo motorna vozila razen vozil kategorije D1, D in F, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev.

Kandidati za voznike motornih vozil kategorije C smejo opravljati vozniški izpit, če imajo veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B oziroma če so opravili vozniški izpit za to kategorijo vozil.

Dodatne opombe:

• predpisana starost za vožnjo skupine vozil C kategorije je 21 let oz. 18 let, če ima kandidat spričevalo, ki potrjuje temeljne kvalifikacije, določene v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu,
• dovoljenje C kategorije vsebuje tudi kategorije AM, B1, B, C1 in G.


CE kategorija

V kategorijo CE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije C in priklopnega vozila, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

Dodatne opombe:

• predpisana starost za vožnjo skupine vozil CE kategorije je 21 let oz. 18 let, če ima kandidat spričevalo, ki potrjuje temeljne kvalifikacije, določene v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu,
• dovoljenje CE kategorije vsebuje tudi kategorije BE in C1E.


Voznik začetnik

Voznik začetnik oziroma voznica začetnica je voznik motornega vozila do dopolnjenega 21. leta starosti in voznik motornega vozila dve leti od PRVE pridobitve vozniškega dovoljenja ne glede na to, ali je bilo pridobljeno v Republiki Sloveniji ali tujini.

Voznik začetnik se mora enkrat v obdobju dokler traja njegov staž voznika začetnika udeležiti dodatnega usposabljanja za varno vožnjo za voznika začetnika. Usposabljanja se ne sme udeležiti prej kot po poteku štirih mesecev odkar je pred izpitno komisijo opravil vozniški izpit.

Program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov vsebuje vadbo varne vožnje ter skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa in se v celoti izvaja v Centru varne vožnje Raceland v Krškem in traja en delovni dan.


Voznik povratnik

Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se mora udeležiti oseba, ki ji je izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja na podlagi kazenskih točk, ki NISO bile izrečene zaradi prekrškov vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi in jo v program napoti sodišče po opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu v primeru odložitve izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, skladno z zakonom, ki ureja prekrške.

Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se mora na podlagi ugotovitev kontrolnega zdravstvenega pregleda pred ponovnim opravljanjem vozniškega izpita udeležiti tudi oseba, ki ji je prenehala veljavnost vozniškega dovoljenja.
Izvedba usposabljanja

Teoretični del se izvede v obliki predavanj in razprave z udeleženci programa usposabljanja v obsegu 12 pedagoških ur, pri čemer se predavanja izvedejo v trajanju največ 4 pedagoških ur na dan (3 dni).

Praktični del se izvede v obliki treninga varne vožnje v obsegu 6 pedagoških ur v enem dnevu (1 dan), in sicer:

• z vozilom B kategorije, imetniki veljavnega vozniškega dovoljenja kategorije B, C1, C, D1 ali D;
• z motornim kolesom A1 kategorije, imetniki veljavnega vozniškega dovoljenja le za vožnjo motornih vozil kategorije A1;
• z motornim kolesom A2 kategorije, imetniki veljavnega vozniškega dovoljenja le za vožnjo motornih vozil kategorije A2;
• z motornim kolesom A kategorije, imetniki veljavnega vozniškega dovoljenja kategorije A.

Imetnikom vozniškega dovoljenja, ki imajo vozniško dovoljenje le za vožnjo motornih vozil kategorije AM, B1, F ali G, praktičnega dela dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ni treba opraviti.


Izbris kazenskih točk

Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se LAHKO NA LASTNO ŽELJO udeleži tudi imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki doseže ali preseže štiri kazenske točke, pa do dneva, ko opravi program, ne preseže 17 kazenskih točk, če mu kazenske točke NISO bile izrečene zaradi prekrškov zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. Po uspešno zaključenem programu se vozniku z dnem, ko organu, pristojnemu za vodenje evidence kazenskih točk, predloži potrdilo o opravljenem dodatnem usposabljanju za varno vožnjo, enkrat v treh letih, izbrišejo iz evidence štiri kazenske točke.

Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja se štiri kazenske točke na podlagi prejšnjega odstavka lahko izbrišejo le enkrat v treh letih ne glede na to, ali je dodatno opravil tudi zdravstveni pregled s svetovanjem ali če se je udeležil ustreznega rehabilitacijskega programa zaradi prekrška vožnje pod vplivom alkohola.
Izvedba usposabljanja

Teoretični del se izvede v obliki predavanj in razprave z udeleženci programa usposabljanja v obsegu 12 pedagoških ur, pri čemer se predavanja izvedejo v trajanju največ 4 pedagoških ur na dan (3 dni).

Praktični del se izvede v obliki treninga varne vožnje v obsegu 6 pedagoških ur v enem dnevu (1 dan), in sicer:

• z vozilom B kategorije, imetniki veljavnega vozniškega dovoljenja kategorije B, C1, C, D1 ali D;
• z motornim kolesom A1 kategorije, imetniki veljavnega vozniškega dovoljenja le za vožnjo motornih vozil kategorije A1;
• z motornim kolesom A2 kategorije, imetniki veljavnega vozniškega dovoljenja le za vožnjo motornih vozil kategorije A2;
• z motornim kolesom A kategorije, imetniki veljavnega vozniškega dovoljenja kategorije A.

Imetnikom vozniškega dovoljenja, ki imajo vozniško dovoljenje le za vožnjo motornih vozil kategorije AM, B1, F ali G, praktičnega dela dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ni treba opraviti.


VOZNI PARK


Mopedi in motorna kolesa:

AM - Gilera ICE
A1 - Honda CBS 125
A2 - Honda NC 700
A - BMW GS 800

Osebni avtomobili:

Za B kategorijo si vozila lahko pogledate pod rubriko učitelji vožnje.

V šoli vožnje Daba lahko izpit opravljate tudi na vozilu Mercedes-Benz C280 Classic (diesel), opremljenim z AVTOMATSKIM MENJALNIKOM.


POLIGON


Programa »Dodatno usposabljanje voznikov začetnikov« in »Dodatno uposabljanje za varno vožnjo oz. Izbris kazenskih točk« izvajamo na lokaciji:

Raceland, Center varne vožnje
Pagrat d.o.o.
Gorica 26
8273 Leskovec pri Krškem

Lokacija Zemljevida

Prikaži navodila za pot

MNENJA

Oddaj mnenje

Trenutno je predstavitev brez mnenj. Če želite oddati mnenje kliknite zgornji gumb.

Dodatna kontaktna okna

Poslovna oblika:
Avto Daba, šola vožnje in trgovina z avtomobili d.o.o.
Davčna št.:
68069049