OBČINA ŠENTJERNEJ

Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej, Jugovzhodna Slovenija +386(0)7 3933560
Pokaži pot
 • Poslovna oblika:
 • Občina Šentjernej
 • Naslov:
 • 3a Prvomajska cesta, Šentjernej 8310
 • Davčna št.:
 • 62524291
 • Plačilna platforma:
 • IBAN SI56 0131 9010 0015 314 (BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA)
 • Plačilna platforma:
 • IBAN SI56 0131 9777 7000 095 (BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA)
 • E-mail:
 • Govorimo:

Občina Šentjernej se razprostira na 96 km2 s približno 6900 prebivalci in je del Dolenjske. Šentjernej je prijazen izletniški kraj sredi rodovitnih polj med reko Krko in gozdnatimi Gorjanci, ki v dolino preidejo v vinorodne gorice. Zaradi hitrega razvoja dobiva nekdaj kmečko naselje vsestransko mestno podobo. Najbolj obiskani so dogodki, ki se ponašajo s preko stoletno tradicijo: Štefanovo, konjske dirke in Šentjernejski sejem. Vabljivo je kolesarjenje mimo gradov pod Gorjanci, pohodniki pa lahko po želji izbirajo označene poti za sprehode in pohode.

KARTUZIJA PLETERJE
Na mestu, kjer je v desetem stoletju stal grad Sicherstein, je 1407. leta celjski grof Herman II. ustanovil pleterski samostan svete Trojice, v drugi polovici 18. st. pa je bil samostan razpuščen in v roke kartuzijancev je prišel spet šele leta 1899. Zdaj se ta spokojni kraj, obdan s tri metre visokim in skoraj tri kilometre dolgim obzidjem, ponaša z gotsko cerkvijo sv. Trojice. Ohranjeni pa sta tudi bogata knjižnica in likovna zbirka, katere del je našel zatočišče v nekaj kilometrov oddaljenem kostanjeviškem samostanu, danes Galeriji Božidar Jakac. Obiskovalec lahko meniško življenje spozna ob ogledu multivizijskega prikaza in cerkve sv. Trojice, mogoč pa je tudi prijeten sprehod po Pleterski poti. V Pleterjih je služboval tudi Josef Ressel.

PLETERJE
Izjemnega pomena za Šentjernej so tudi Pleterje. 1838. leta so to nekdanjo samostansko posest kupili baroni Borsch-Borschod. Od njihove potomke so jo leta 1899 skupaj z bornimi ostanki nekdanjega samostana kupili kartuzijani iz francoskega Grenobla, ki so se morali umakniti pred tamkajšnjim preganjanjem liberalcev.

MUZEJ NA PROSTEM
Ureditev informativnega biroja s ponudbo tipičnih spominkov Šentjernejskega polja, proizvodov samostanskega gospodarstva in odpiranje “vrat” v zakladnico Gorjancev, so poleg ogleda samostana in muzeja na prostem naše skupne možnosti.Ob tem, ko predstavljamo rezultate našega dosedanjega dela, velja zahvala tako Kartuziji Pleterje kot strokovnim sodelavcem zavoda, zunanjim sodelavcem in izvajalcem ter seveda financerjem na čelu z Ministrstvom za kulturo oz. Upravo RS za kulturno dediščino.

PLETERSKA POT
Gre za štiri kilometre dolgo krožno pot okrog kartuzije, ki se začne pri vratih pred cerkvijo. Prvi del poti vodi skozi gozd, v katerem tablice z imeni opozarjajo na različne drevesne in grmovne vrste. Od skupine hrastov, med katerimi ima najdebelejši premer 96 centimetrov in je visok 32 metrov, se pot spusti k Javorovškim vratom in vodi naprej do starega kamnoloma nad samostanom, ki je dal gradivo za trdno zidovje.

GRADOVI - GRACARJEV TURN
Nad vasjo Orehovica stoji lepo ohranjena, z vrtovi in sadnim drevjem obdana graščina Gracarjev turn iz 13. stol., od koder se odpira pogled na prostrane njive in travnate preproge. Kljub številnim lastnikom je graščina ohranila ime svojih prvotnih gospodarjev, Gratzarjev, v preteklosti pa so jo imenovali še Rudežev grad in zaradi rodovitnosti tukajšnjih krajev Tolsti Vrh. Danes se tako imenuje z vinogradi posejan grič nad Orehovico, ki mu kraljuje cerkvica svetega Roka.

GRADOVI - PREŽEK
Enostavni stolpasti gradič Prežek in njegovi prebivalci so bili v 12. in do začetka 13. stoletja priška, nato višnjegorska in končno andeška last. Tudi njihova naloga je bila obramba nove kranjske meje. Valvasor je menil, da je stal stari Prežek visoko v žumberškem pogorju, nad izvirom Kupčine (južno od Žumberka).

GRADOVI- VRHOVO PRI ŠENTJERNEJU
Nepomembno, prvotno stolpasto oz. dvorno zasnovano poslopje Vrhovo pri Šentjerneju (Freihof) ob vznožju Gorjancev nedaleč stran od Gracarjevega turna je nastalo najbrž šele v 14. stoletju, v času intenzivnega razpadanja in odtuje-vanja freisinških posesti na Dolenjskem, o čemer govori tudi posestna slika ožjega območja Vrhovega v 15. in 16. stoletju. Nemško ime govori o "svobodnem dvoru", kar bi utegnilo pomeniti le to, da so ga lastniki že v 14. stoletju odteg-nili freisinški fevdni oblasti, ne pa tudi vse zemljiške posesti, ki sojo viri še daleč v novem veku označevali za freisinški fevd. Dvorec se je prvič omenjal leta 1389 v imenu nekega Hansa. Šlo je za isto osebo, ki je imela še leta 1423 skupaj z Nikolajem freisinški dvorec v Praprečah in še precej manjših fevdov.

Koriste povezave

 

Kulturni center Primoža Trubarja
Vrtec Čebelica Šentjernej
JAVNO PODJETJE EDŠ - Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej
http://www.visitdolenjska.eu/
CEROD 2. Faza
Razvojni center Novo Mesto
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
LAS Dolenjske in Bele krajine
Jernejevo
Policijske enote na območju Policijske uprave Novo mesto
Komunala Novo mesto d.o.o.
Upravna enota Novo mesto
PISO
Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja
Pihalni orkester Občine Šentjernej
Zaposlitveni iskalnik
Mreža postajališč za avtodomeVir: http://www.bizi.si/OBCINA-SENTJERNEJ

 

Ključne besede:

Delovni čas (GMT 1)

Delovni čas (GMT 1)

Ponedeljek
07:30 - 14:30
Sreda
07:30 - 16:30
Petek
07:00 - 13:30

MNENJA

Oddaj mnenje

Trenutno je podjetje brez mnenj. Bodite prvi!

© 2006 - 2018 Vse pravice pridržane, zasebno lastništvo www.info-slovenija.si