Objave

InfoSlovenija
3850
https://www.info-slovenija.si/media/com_jbusinessdirectory/pictures/listings/m/logonew62553.jpg

GEODETSKE NAČRT POSNETEK IN OSTALE GEODETSKE STORITVE

Dobruša 6, 1217 Vodice, Osrednjeslovenska

Galerija

Predstavitev storitve

Geodetske storitve Janez Borovnica s.p. je podjetje za izvajanje geodetskih storitev s sedežem v Vodicah. Naše podjetje opravlja različna dela v sklopu geodetske dejavnosti.

Storitve opravimo kakovostno in ugodno, pri tem pa vedno prisluhnemo strankam in jim z našimi predlogi in dolgoletnimi izkušnjami pomagamo priti do uresničitve njihove želje in v zadovoljstvo vseh mejašev.

Geodetske izmere opravljamo na območju Republike Slovenije.

Nudimo celovite geodetske storitve, kot so:

• Ureditev meje
• Izravnave meje
• Parcelacija
• Geodetski načrt
• Zakoličenje objektov
• Evidendiranje zemljišča pod stavbo (vris objekta)
• Vpis v kataster stavb
• Vris vodov gospodarske javne infrastrukture
• Inženirska geodezija

KAJ GEODETSKI NAČRT JE IN ZAKAJ GA POTREBUJEMO

Geodetski načrt je osnova pri izdelavi planskih dokumentov ter projektne in tehnične dokumentacije, ki sta osnovi za legalne posege v prostor oz. okolje.

Pravilnik o geodetskem načrtu

Ta pravilnik določa vsebino, izdelavo in uporabo geodetskega načrta, podrobnejšo vsebino geodetskega načrta za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta, geodetskega načrta novega stanja zemljišča in geodetskega načrta za pripravo državnega in občinskega lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt).
Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju, nad in pod njim v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih.

Geodetski načrt lahko vsebuje podatke o:

-        reliefu,

-        vodah,

-        rastlinstvu,

-        stavbah,

-        gradbenih inženirskih objektih,

-        rabi zemljišč,

-        zemljepisnih imenih,

-        geodetskih točkah,

-        zemljiških parcelah,

-        administrativnih mejah in

-        drugih fizičnih strukturah in pojavih.

Podatki o zemljiških parcelah so podatki o mejah zemljiških parcel, številke zemljiških parcel in podatki o mejah vrst rabe.

Geodetsko podjetje, ki izpolnjuje pogoje določene s predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: geodetsko podjetje), in naročnik geodetskega načrta se ob naročilu izdelave geodetskega načrta, glede na namen uporabe geodetskega načrta, dogovorita, katere podatke iz drugega odstavka tega člena vsebuje geodetski načrt, ter določita podrobnost in natančnost prikazanih vsebin.

Geodetski načrt sestavljata grafični prikaz geodetskega načrta (v nadaljnjem besedilu: grafični prikaz) in certifikat geodetskega načrta (v nadaljnjem besedilu: certifikat).

 V grafičnem prikazu se za prikaz vsebine geodetskega načrta iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika uporabljajo znaki, določeni v topografskem ključu. Topografski ključ določi Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava).

Če so podatki iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika zaradi različnih kakovosti uporabljenih virov položajno neusklajeni, mora geodetsko podjetje v grafičnem prikazu podatke položajno uskladiti glede na namen uporabe geodetskega načrta.

Če je treba na geodetskem načrtu prikazati meje zemljiških parcel in podatki o mejah zemljiških parcel glede na namen uporabe geodetskega načrta niso dovolj natančni, je treba pred prikazom mej zemljiških parcel v grafičnem prikazu meje urediti skladno s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.

Na geodetskem načrtu se prikažejo le tisti podatki, ki po kakovosti ustrezajo namenu uporabe geodetskega načrta.

 

Lokacija Zemljevida

Prikaži navodila za pot

MNENJA

Oddaj mnenje

Trenutno je predstavitev brez mnenj. Če želite oddati mnenje kliknite zgornji gumb.

company map
Dobruša 6, 1217 Vodice, Osrednjeslovenska

Dodatna kontaktna okna

Naziv:
Geodetske storitve, Janez Borovnica s.p.
Davčna št.:
28598997
Naslov:
Dobruša 6, Vodice
Plačilna platforma:
IBAN SI56 0317 1100 1165 049 (odprt 4.1.2013, SKB d.d.)
Odgovorna oseba:
Janez Borovnica
Kontaktna oseba:
Janez Borovnica