Brezplačne informacije 080 34 22

N-PROJEKT, DRUŽBA ZA PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, DOMŽALE

Slamnikarska cesta 1d , Domžale, Osrednjeslovenska +386(0)1 7295159
Pokaži pot
  • Poslovna oblika:
  • N-projekt, družba za projektiranje in inženiring, d.o.o.
  • Davčna št.:
  • 11358637
  • E-mail:
  • Z vami že:

Družba N-projekt je bila ustanovljena v letu 2005. Sedež podjetja je v Domžalah, delujemo pa na področju celotne Slovenije.

Izdelujemo projekte za vse vrste gradbenih objektov.


PROJEKTIRANJE


Svetovanje, načrtovanje in izdelavo projektov za vse vrste gradbenih objektov:

• individualni stanovanjski objekti,
• večstanovanjski objekti,
• poslovni objekti,
• proizvodno-skladiščni objekti,
• zunanje ureditve v območju objektov (dvorišča, parkirišča, dovozi)
• ceste s spremljajočo komunalno infrastrutkuro (kanalizacija, vodovod, plinovod, elektrika, telekomunikacije)
• mostovi, propusti,
• kompletna komunalna infrastruktura v območju poslovnih con in stanovanjskih sosesk - novogradnje, prizidave,
• adaptacije, rekonstrukcije,
• spremembe namembnosti,
• izdelava renderjev in predhodnih vizualizacij,
• drugo.


Izdelujemo projektno dokumentacijo:

• idejne zasnove, variante nove izrabe lokacije,
• svetovanje,
• projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),
• projektna dokumentacija za izvedbo (PZI),
• projektna dokumentacija izvedenih del (PID),
• pridobivanje potrebnih projektnih pogojev in soglasij,
• pridobivanje gradbenega dovoljenja,
• pridobivanje dokumentacije za potrebe tehničnega pregleda,
• izdelava popisov za pridobitev ponudb za izbiro izvajalca del,
• spremembe namembnosti zemljišč,
• projektantski nadzor nad izvajanjem gradbenih del.


INŽENIRING


Nudimo celoten inženiring in vodenje investicij za vse faze gradnje objektov:

• opravljanje predhodnih del,
• pridobivanje in urejanje zemljišč,
• pridobivanje vseh potrebnih soglasij in dovoljenj za gradnjo,
• izdelava identifikacije investicijskih projektov in izdelava predinvesticijskih zasnov,
• pridobitev gradbenega dovoljenja,
• analize ekonomičnosti, rentabilnosti ter drugih ekonomskih in finančnih kazalcev investicije,
• svetovanje pri pridobivanju potrebnih finančnih sredstev,
• pregled in usklajevanje tehnične dokumentacije,
• izdelava projektne dokumentacije od idejnih načrtov do projekta izvedenih del in elaborata etažne lastnine,
• vodenje postopkov za oddajo objektov v gradnjo, pripravljanje pogodb z izvajalskimi podjetji,
• finančni inženiring, zniževanje nepotrebnih stroškov,
• zbiranje podatkov in dokumentacije v postopku za oddajo objektov v gradnjo, pripravljanje pogodb z izvajalskimi podjetji,
• prisotnost na gradbišču ter stalni objektivni in nepristranski pogled na vodenje investicije.


Izvajamo nadzor nad gradbenimi, obrtniškimi in inštalacijskimi deli na vseh vrstah objektov:

• Pomoč pri pridobitvi solidnih in zanesljivih izvajalcev posameznih gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del.
• Izdelava analiz prispelih ponudb ter ocena ponudb na podlagi dogovorjenih kriterijev.
• Priprava osnutkov pogodb za izvajalce in podizvajalce.
• Vodenje nadzora nad gradnjo oziroma fazo gradnje v skladu s prejetimi navodili, v skladu s projektno dokumentacijo strokovno in solidno po veljavnih tehničnih normativih in standardih.
• Sodelovanje pri celotni investiciji investitorja z vsem razpoložljivim znanjem in opremo.
• Skrb za kvaliteto izvajanja del podizvajalcev in izvajalcev posameznih del in faz gradnje investicije.
• Aktivno spremljanje poteka investicije - gradnje.
• Skrb za nadzor nad vgrajenimi materiali, opremo, napravami in napeljavami.
• Skrb za izvajanje predpisov, ki zahtevajo dokazano kontrolo o kvaliteti vgrajenih materialov.
• Skrb, da se objekt izvaja v skladu s projektno dokumentacijo.
• Skrb za pravočasno obveščanje investitorja o vseh napakah, pomanjkljivostih ali spremembah, ki jih ugotovi v času gradnje.
• Izdelava obračuna izvršenih del.
• Pridobitev potrebne dokumentacije za tehnični pregled.
• Pomoč pri pridobitvi uporabnega dovoljenja.


REFERENCE


Zaupali so nam že:

• Občina Domžale
• Občina Kranj
• Občina Lukovica
• Občina Trzin
• Državni zbor RS
• PC Komenda d.o.o.
• Horjak - Precise d.o.o. Domžale
• Studio Moderna d.o.o.
• Automatic Servis d.o.o.
• SKB d.d
• Zavod za šport in rekreacijo Domžale
• Zavarovalnica Triglav, d.d.
• NT Logistika, d.o.o.
• Tosama d.o.o.
• Chronos, d.o.o.
• AS Domžale d.o.o.
• Helios TBLUS Količevo, d.o.o.
• HAUSBRANDT CAFFE, d.o.o.
• ICJ, d.o.o.
• JATA EMONA d.o.o.
• druge pravne in fizične osebe.

Ključne besede:

MNENJA

Oddaj mnenje

© 2006 - 2019 Vse pravice pridržane, zasebno lastništvo www.info-slovenija.si