Objave

InfoSlovenija
3724
https://www.info-slovenija.si/media/com_jbusinessdirectory/pictures/listings/m/logonew48598.jpg

N-PROJEKT, DRUŽBA ZA PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, DOMŽALE

Slamnikarska cesta 1d, Domžale, Osrednjeslovenska

Galerija

Predstavitev storitve

Družba N-projekt je bila ustanovljena v letu 2005. Sedež podjetja je v Domžalah, delujemo pa na področju celotne Slovenije.

Izdelujemo projekte za vse vrste gradbenih objektov.


PROJEKTIRANJE


Svetovanje, načrtovanje in izdelavo projektov za vse vrste gradbenih objektov:

• individualni stanovanjski objekti,
• večstanovanjski objekti,
• poslovni objekti,
• proizvodno-skladiščni objekti,
• zunanje ureditve v območju objektov (dvorišča, parkirišča, dovozi)
• ceste s spremljajočo komunalno infrastrutkuro (kanalizacija, vodovod, plinovod, elektrika, telekomunikacije)
• mostovi, propusti,
• kompletna komunalna infrastruktura v območju poslovnih con in stanovanjskih sosesk - novogradnje, prizidave,
• adaptacije, rekonstrukcije,
• spremembe namembnosti,
• izdelava renderjev in predhodnih vizualizacij,
• drugo.


Izdelujemo projektno dokumentacijo:

• idejne zasnove, variante nove izrabe lokacije,
• svetovanje,
• projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),
• projektna dokumentacija za izvedbo (PZI),
• projektna dokumentacija izvedenih del (PID),
• pridobivanje potrebnih projektnih pogojev in soglasij,
• pridobivanje gradbenega dovoljenja,
• pridobivanje dokumentacije za potrebe tehničnega pregleda,
• izdelava popisov za pridobitev ponudb za izbiro izvajalca del,
• spremembe namembnosti zemljišč,
• projektantski nadzor nad izvajanjem gradbenih del.


INŽENIRING


Nudimo celoten inženiring in vodenje investicij za vse faze gradnje objektov:

• opravljanje predhodnih del,
• pridobivanje in urejanje zemljišč,
• pridobivanje vseh potrebnih soglasij in dovoljenj za gradnjo,
• izdelava identifikacije investicijskih projektov in izdelava predinvesticijskih zasnov,
• pridobitev gradbenega dovoljenja,
• analize ekonomičnosti, rentabilnosti ter drugih ekonomskih in finančnih kazalcev investicije,
• svetovanje pri pridobivanju potrebnih finančnih sredstev,
• pregled in usklajevanje tehnične dokumentacije,
• izdelava projektne dokumentacije od idejnih načrtov do projekta izvedenih del in elaborata etažne lastnine,
• vodenje postopkov za oddajo objektov v gradnjo, pripravljanje pogodb z izvajalskimi podjetji,
• finančni inženiring, zniževanje nepotrebnih stroškov,
• zbiranje podatkov in dokumentacije v postopku za oddajo objektov v gradnjo, pripravljanje pogodb z izvajalskimi podjetji,
• prisotnost na gradbišču ter stalni objektivni in nepristranski pogled na vodenje investicije.


Izvajamo nadzor nad gradbenimi, obrtniškimi in inštalacijskimi deli na vseh vrstah objektov:

• Pomoč pri pridobitvi solidnih in zanesljivih izvajalcev posameznih gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del.
• Izdelava analiz prispelih ponudb ter ocena ponudb na podlagi dogovorjenih kriterijev.
• Priprava osnutkov pogodb za izvajalce in podizvajalce.
• Vodenje nadzora nad gradnjo oziroma fazo gradnje v skladu s prejetimi navodili, v skladu s projektno dokumentacijo strokovno in solidno po veljavnih tehničnih normativih in standardih.
• Sodelovanje pri celotni investiciji investitorja z vsem razpoložljivim znanjem in opremo.
• Skrb za kvaliteto izvajanja del podizvajalcev in izvajalcev posameznih del in faz gradnje investicije.
• Aktivno spremljanje poteka investicije - gradnje.
• Skrb za nadzor nad vgrajenimi materiali, opremo, napravami in napeljavami.
• Skrb za izvajanje predpisov, ki zahtevajo dokazano kontrolo o kvaliteti vgrajenih materialov.
• Skrb, da se objekt izvaja v skladu s projektno dokumentacijo.
• Skrb za pravočasno obveščanje investitorja o vseh napakah, pomanjkljivostih ali spremembah, ki jih ugotovi v času gradnje.
• Izdelava obračuna izvršenih del.
• Pridobitev potrebne dokumentacije za tehnični pregled.
• Pomoč pri pridobitvi uporabnega dovoljenja.


REFERENCE


Zaupali so nam že:

• Občina Domžale
• Občina Kranj
• Občina Lukovica
• Občina Trzin
• Državni zbor RS
• PC Komenda d.o.o.
• Horjak - Precise d.o.o. Domžale
• Studio Moderna d.o.o.
• Automatic Servis d.o.o.
• SKB d.d
• Zavod za šport in rekreacijo Domžale
• Zavarovalnica Triglav, d.d.
• NT Logistika, d.o.o.
• Tosama d.o.o.
• Chronos, d.o.o.
• AS Domžale d.o.o.
• Helios TBLUS Količevo, d.o.o.
• HAUSBRANDT CAFFE, d.o.o.
• ICJ, d.o.o.
• JATA EMONA d.o.o.
• druge pravne in fizične osebe.

Lokacija Zemljevida

Prikaži navodila za pot

MNENJA

Oddaj mnenje

Trenutno je predstavitev brez mnenj. Če želite oddati mnenje kliknite zgornji gumb.

company map
Slamnikarska cesta 1d, Domžale, Osrednjeslovenska

Dodatna kontaktna okna

Poslovna oblika:
N-projekt, družba za projektiranje in inženiring, d.o.o.
Davčna št.:
11358637