Objave

InfoSlovenija
6607
https://www.info-slovenija.si/media/com_jbusinessdirectory/pictures/listings/m/logonew12073.jpg

RAČUNOVODSKI SERVIS KNJIGOVODSTVOTRŽIČ

Balos 1, Tržič, Tržič, Gorenjska
+386(0)4 5924892

Galerija

Predstavitev storitve

V podjetju, Računovodske storitve, Pavel Barabaš s.p., ponujamo računovodskeknjigovodske in davčne storitve. 

Pomagamo in svetujemo. Smo korektni, natančni in profesionalni. Odlično razmerje med kvaliteto in ceno ter maksimalno posvečanje strankam, preverite! Z vami že od leta 1991.

Z nami lahko dosežete več!

Računovodja skrbi, da poslovno-finančni posli v podjetju potekajo v skladu z veljavnimi pravilniki in standardi ter zakonskimi predpisi. Sestavlja bilance, računovodska poročila, zaključne račune ter poslovna in finančna poročila.

Računovodja opravlja vsa določena računovodska opravila. Pri tem velja, da je njihov obseg, predvsem zaradi različne organiziranosti, po podjetjih različen. Računovodja sprejema in izstavlja knjigovodske listine. Vsako pregleda in vpiše v ustrezno poslovno knjigo. Vanjo zapisuje npr. zaporedno številko, datum in opis vsebine listine, konto, znesek v breme ali v dobro. Pri tem skrbi, da so vpisi pravočasni, časovno zaporedni, popolni in pravilni. Tako spremlja nabavo nepremičnin, opreme in drugih osnovnih sredstev; vplačila in izplačila na TRR račun in iz njega. Računovodsko spremlja nabavo in prodajo blaga in storitev, najem posojil in nakazila depozitov, nakupe vrednostnih papirjev in druge poslovne dogodke. Dela tudi s plačilno listo, kjer izračunava osebne dohodke zaposlenim.
Sestavlja bilance stanja, uspeha in denarnih tokov podjetja. Na osnovi podatkov pripravlja računovodska poročila, s katerimi seznanja poslovodstvo podjetja. K delu sodi tudi kontrola računovodskih podatkov, ki obsega preverjanje pravilnosti in odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti. Preverja usklajenost podatkov med poslovnimi knjigami. Posebno pozornost namenja preverjanju in ocenjevanju učinkovitosti računovodskih programov in zavarovanju pred nedovoljenimi posegi.

Da lahko računovodja presoja in pojasnjuje stanje in uspešnost poslovanja ali načrtuje nove poslovne korake, se ukvarja z računovodskim primerjanjem in analizo finančnih in statističnih informacij. Spremlja varovanje sredstev pred krajo, izgubami in neučinkovito uporabo. Naloga računovodje je shranjevanje celotne dokumentacije v arhivu računovodstva oziroma v arhivu podjetja.

V skladu s Slovenskim računovodskim standardom so temeljni dokumenti računovodstva knjigovodske listine in poslovne knjige, ki so vodene pretežno računalniško in v knjižni obliki. Računovodja med drugim pripravlja popisne obračunske liste, beleži popise materiala in blaga ter proizvodov in zalog.

Storitve računovodij so odvisne od pristojnosti in odgovornosti zaposlenih, ki so opredeljene z organizacijskimi predpisi družbe in so vključene v pravilnik o računovodstvu. Posamezni sklopi računovodskega poslovanja zajemajo: računovodske predračune, obračune, računovodsko nadziranje, analiziranje in računovodsko informiranje.

 

MNENJA

Oddaj mnenje

Hitri kontakt

Balos 1, Tržič, Tržič, Gorenjska
+386(0)4 5924892

Dodatna kontaktna okna

  • Naziv:
  • RAČUNOVODSKE STORITVE, PAVEL BARABAŠ S.P.
  • Poslovna enota:
  • Balos 1, Tržič
  • Naslov:
  • Cankarjeva cesta 1
  • Davčna št.:
  • 91438713
  • Plačilna platforma:
  • IBAN SI56 0510 0801 0016 891 (ABANKA d.d.)