KRIŽNA JAMA, VOŽNJA S ČOLNOM, DRUŽINSKI, SKUPINSKI IZLETI V KRIŽNO JAMO