Image
Image
Registracija uporabnika
Prikažite
Minimalne zahteve — Znakov: 8
Prikažite
Sporazum poslovanja
Sporazum poslovanja
Z registracijo pridobite dostop do uporabniškega vmesnika Info-Slovenija, ki je namenjen ustvarjanju internetnih predstavitev, storitev, objav, dogodkov na storitveni asistenci Info-Slovenija Strinjate se, da boste objavljali resnične podatke in koristili orodje dobro-namerno. V smislu prodajalec-kupec, iskalec storitve-ponudnik storitve. Registracija uporabniškega računa ni namenjena podatkovnemu blokiranju in kakršnokoli uporabi preusmeritve podatkovnih enot in podenot ter se v tem primeru soglašate z aktivacijo deblokacije.
Sporazum poslovanja
Prekličite