Image
Image
6571
https://www.info-slovenija.si/media/com_jbusinessdirectory/pictures/listings/m/logonew58805.jpg

NI-BO ROBERT LIKAR S.P., AJDOVŠČINA

Vipavska cesta 17 , Ajdovščina, Goriška

Galerija slik

Predstavitev

Podjetje NI-BO Robert Likar s.p. nudi storitve na področju inženiringa, energetskih pregledov, energetskih izkaznic ter poslovne in investicijske dokumentacije.


ENERGETSKA IZKAZNICA


Energetska izkaznica stavbe je listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Energetska izkaznica stavbe mora vsebovati referenčne vrednosti, kot so veljavni standardi in podatki, ki omogočajo primerjavo in oceno energetske učinkovitosti stavbe. Sestavni del energetske izkaznice so priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti, razen pri novih stavbah.

Veljavnost energetske izkaznice je 10 let. Stranka lahko zaprosi za novo energetsko izkaznico pred potekom 10 let.

 V kolikor je energetska izkaznica izdana za celo stavbo in za posamezni del te stavbe, se za veljavno energetsko izkaznico upošteva energetska izkaznica, izdana za celotno stavbo.
 
Energetska izkaznica stavbe je obvezna pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela in pri oddaji v najem za obdobje enega leta ali več. Namesto izkaznice za posamezni del se lahko predloži izkaznica za celotno stavbo. Večstanovanjski objekt z vsaj štirimi etažnimi enotami, ki je bil zgrajen do leta 1980, mora pridobiti energetsko izkaznico najkasneje do leta 2015. Večstanovanjski objekt z vsaj štirimi etažnimi enotami, ki je bil zgrajen po letu 1980, mora pridobiti energetsko izkaznico najkasneje do leta 2030.

Priporočila za izboljšanje energijske učinkovitosti stavb, ki jih vsebuje energetska izkaznica, so tudi spodbuda za izvedbo najpomembnejših ukrepov.

Energetsko izkaznico lahko izdela samo neodvisni strokovnjak za izdelavo energetskih izkaznic, izdaja pa samo pooblaščena pravna ali fizična oseba.


VODENJE INVESTICIJ


Priprava gradbene investicije:

• sodelovanje pri pripravi projektne naloge,
• sodelovanje pri pripravi projektne dokumentacije,
• sodelovanje pri iskanju virov financiranja ter priprava ustrezne investicijske dokumentacije ter v primeru pridobivanja nepovratnih sredstev oz. prijave na razpis priprava prijave (vloge)
• sodelovanje pri vodenju upravnih postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja,
• priprava razpisne dokumentacije in vodenje razpisnega postopka,
• sodelovanje pri izboru izvajalcev in vodenje pogajanj,
• priprava gradbenih pogodb.


Izvedba gradbene investicije:
• vodenje gradnje in izvajanje gradbenega nadzora,
• prevzem gradbenih del in primopredaje objekta,
• sodelovanje pri pridobivanju uporabnega dovoljenja,
• nudimo tehnično pomoč in sodelujemo s projektantom in izvajalcem pri reševanju tehničnih problemov.


Prevzem in uporaba objekta:
• Organiziranje odprav napak in pomanjkljivosti nastalih tekom gradnje,
• Sodelovanje pri sklepanju vzdrževalnih pogodb.


ENERGETSKI PREGLED


Energija predstavlja v večini podjetij enega od pomembnejših obvladljivih stroškov. Za zmanjševanje porabe energije in s tem stroškov za energijo obstaja mnogo možnosti. Doseženi prihranki neposredno povečajo dobiček podjetja, poleg tega pa pomeni zmanjšanje rabe energije tudi občutne koristi za okolje.

Energetski pregled je eno od pomembnejših orodij pri poskusih obvladovanja stroškov za energijo.
Glede na namen in obseg energetskih pregledov ločimo:

• preliminarni energetski pregled: predstavlja najbolj enostavno obliko energetskega pregleda. Analiza se izdela na podlagi enodnevnega obiska podjetja oziroma ogleda stavbe in na podlagi podatkov o porabi energije, zbranih s pomočjo vprašalnika.
• poenostavljeni energetski pregled: se priporoča za preproste in lahko razumljive primere.
• razširjeni energetski pregled: je pregled, ki zahteva natančno analizo podjetja ali stavbe.

Vsebuje natančne izračune energetskih potreb in natančno analizo izbranih ukrepov za učinkovito rabo energije.

Oblika energetskega pregleda je odvisna od panoge, v katero spada podjetje ali ustanova, in od posamezne lokacije. Za vse preglede so značilne naslednje osnovne faze:

Faza 1 - Izračun porabe in stroškov energije
Faza 2 - Izračun porabe energije po porabnikih
Faza 3 - Analiza porabe energije
Faza 4 - Ugotovitev možnih ukrepov
Faza 5 - Ovrednotenje ukrepov
Faza 6 - Zahteve glede poročanja in oblike poročila


POSLOVNA IN INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA


Investicijsko in poslovno dokumentacijo izdelujemo za investicijske projekte načrtovane v okviru javnega sektorja, kot tudi za investicijske projekt načrtovane v okviru zasebnega sektorja.

Izdelava investicijske dokumentacije je nujna, kadar govorimo o investicijskih projektih, in predstavlja obvezno prilogo vsake razpisne dokumentacije, kadar se potegujemo za nepovratna sredstva.


Naša ponudba zajema:

a. Izdelavo investicijske dokumentacije, in sicer:
• dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
• predinvesticijsko zasnovo (PIZ)
• investicijski program (IP)
• študijo izvedbe nameravanih investicij
• poročilo o izvajanju
• poročilo o spremljanju rezultatov in učinkov

b. Izdelavo Analize stroškov in koristi (Cost Benefit analize)
c. Izdelavo študij izvedljivosti
d. Izdelavo poslovne dokumentacije (poslovni načrt, poslovne analize, načrti upravljanja ipd.)

Investicijska dokumentacija je izdelana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010) ter v skladu s Priročnikom za izdelavo analize stroškov in koriti investicijskih projektov in Delovnim dokumentom 4 Evropske komisije, s poudarkom na posrednih učinkih in na izdelavi ekonomske analize in ekonomske upravičenosti projekta.

Izdelava investicijske dokumentacije je obvezna za vse občine pri uvrščanju investicijskih projektov v proračun in Načrt razvojnih programov občine kot tudi pri vseh prijavah za državna ali evropska nepovratna sredstva. Podobno velja tudi za javna podjetja. Tovrstna investicijska dokumentacija je obvezna tudi pri sklepanju javno-zasebnega partnerstva.

Poslovni načrti so praviloma potrebni podjetjem pri najemanju bančnih kreditov, pa tudi za prijavo na večino državnih, lokalnih pa tudi evropskih (EU) razpisov za pridobitev nepovratnih sredstev.

Občasno se pojavijo potrebe po poslovnih analizah za stranke, ki bodisi delujejo v specifičnih sektorjih ali pa imajo prav posebno poslovno dilemo, ki bi jo rade razrešile. Praviloma v takih primerih ne obstaja predpisana metodologija, ampak se v popolnosti prilagodimo željam in zahtevam stranke, tako glede same zasnove dokumenta kot tudi o morebitni osredotočenosti na posamezna vprašanja.

Naše reference segajo na praktično vsa področja (komunalna infrastruktura, šolstvo, zdravstvo, humanitarne ustanove, kulturne ustanove, lokalne skupnosti, objekti javne uprave, energetika, zasebna podjetja za lastne investicije itd.). Skupaj z naročnikom poiščemo optimalno rešitev ter pripravimo ustrezno dokumentacijo v skladu z naročnikovimi zahtevami in željami. V primeru prijave na razpis pripravimo dokumentacijo v skladu z zahtevami razpisa. Naročniku nudimo tudi pomoč pri izpolnjevanju obrazcev razpisne dokumentacije t.j. prijavnega obrazca, nudimo pomoč pri pridobivanju ustreznih dokazil in na njegovo željo lahko tudi vlogo oddamo. Naš cilj je, da je prijavna dokumentacija popolna in pravilna ter dostavljena na ustrezno institucijo v zahtevanem roku.

Zemljevid

Poslovna ocena

0 Mnenje

0.0 povprečje glede na 0 Mnenja


5 zvezdic
0
4 zvezdice
0
3 zvezdice
0
2 zvezdice
0
1 zvezdico
0

Trenutno ni ocen

Oddajte vaše mnenje


* Prosimo, upoštevajte: da bi preverili zakonitost vseh mnenj, ki jih objavimo, potrebujemo dokazilo o vašem sodelovanjem/obisku podjetja. Vsi objavljenei dokumenti bodo uporabljeni izključno le za namene preverjanja legitimnosti vašega mnenja glede podjetja.

Dodaj datoteke

Potrjujem, da so tukaj predloženi podatki resnični in točni. Potrjujem, da ne delam za tega ponudnika storitev, nisem konkurenca in nisem povezan z njim.
Z nadaljevanjem se strinjam s Splošni pogoji uporabe.

Hitri kontakt

company map
Vipavska cesta 17 , Ajdovščina, Goriška

Dodatna kontaktna okna

Poslovna oblika:
Ni-bo podjetniško svetovanje Robert Likar s.p.
Davčna št.:
44058802
Govorimo:
 SI
 EN
 De
 IT
 HR
 RS
Mobitel:
+386(0)41 993 612
E-mail:
info@nibo-es.si
Certifikat