Image
Image
8767
Zaupanja vredni
https://www.info-slovenija.si/media/com_jbusinessdirectory/pictures/listings/7540/ROVO-1512890323.jpg

NEVLADNA OKOLJEVARSTVENA ORGANIZACIJA ROVO, NOVO MESTO Priporočamo

Novomeška cesta 45, 8351 Straža pri Novem mestu, Jugovzhodna Slovenija
NEVLADNA OKOLJEVARSTVENA ORGANIZACIJA ROVO, NOVO MESTO https://www.info-slovenija.si/media/com_jbusinessdirectory/pictures/listings/7540/ROVO-1512890323.jpg Novomeška cesta 45, 8351 Straža pri Novem mestu, Jugovzhodna Slovenija 0.0 05 12

Galerija slik

Predstavitev

NEVLADNA OKOLJEVARSTVENA ORGANIZACIJA *ROVO*

Kot verjetno že veste, bo v soboto 15.9.2018 organizirana akcija Očistimo Slovenijo (še zadnjič) v sklopu globalne pobude Očistimo svet 2018 (World Cleanup Day 2018.

Slovenski prostovoljci bomo tudi tokrat del večmilijonske množice, ki bomo čistili svojo državo. Cilj globalnega projekta je združiti 5 % prebivalstva iz 150 držav v največji čistilni akciji, ki bo v vseh državah potekala prav na isti dan.
Letos akcijo ponovno organizirajo Ekologi brez meja, saj je pomembno, da se tudi Slovenija pridruži tako pomembni in odmevni globalni akciji. Prav tako opažamo povečanje pojavljanja divjih odlagališč, predvsem pa smetenja.

NEVLADNA OKOLJEVARSTVENA ORGANIZACIJA *ROVO* je nastala iz treh okoljevarstvenih društev in petih okoljskih Civilnih Iniciativ v Jugovzhodni regiji. Z svojimi podružnicami ROVO pokrivamo Posavje, Dolenjsko, Bela Krajina, Kočevsko - Ribniško in Ljubljansko območje. Naše poslanstvo je skrb za čisto okolje, skrb pred vplivi onesnaženega okolja na zdravje ljudi in poštenosti do davkoplačevalcev in ostalih državljanov v Republiki Sloveniji. Pri tem mislimo, da ne iščemo majhnih ljudi, ki samokolnico zemlje strese v jarek ampak večje gospodarske družbe in osebe javnega pomena, ki so v veliko primerih investitorji ali naročniki v investicijskem ciklu, ki so povezane z izgradnjo ali pri tem z vplivom na okolje. Že sami okoljski standardi so v EU tradicionalno med najstrožjimi na svetu. Okoljska politika spodbuja evropska podjetja k ekološkemu poslovanju, varuje naravo ter zdravje in kakovost življenja prebivalcev naše države RS in EU. Narava je podporni sistem za življenje, zato moramo zanjo skrbeti. Voda, zrak, naravni habitati ter živalske in rastlinske vrste so soodvisni naravni krog, zato jih moramo varovati s skupnimi okoljskimi standardi. V ROVO si že dalj časa prizadevamo zaščititi naravne vire ter zaustaviti izumiranje ogroženih vrst in habitatov. Natura 2000 je omrežje 25.500 zaščitenih naravnih območij, ki zajemajo skoraj 19 % površine EU in omogočajo soobstoj trajnostnih človeških dejavnosti ter redkih in ranljivih vrst in habitatov. Onesnaževanje voda, zraka ter podtalja z kemikalijam so med najpomembnejšimi okoljskimi vprašanji.


REGIONALNO OKOLJSKO ZDRUŽENJE ROVO IN NJEGOVE AKTIVNOSTI!

V ROVO si želimo ljudi zaščititi pred pritiski na okolje in nevarnostmi za njihovo zdravje in dobrobit, in sicer: Z redno ekološko patruljo naših članov smo pozorni na početja in obnašanje posameznikov, gospodarskih družb v naravi, kjer je pomembno zagotoviti varno in čisto okolje, pitno vodo in kopalne vode, doseči trajnostno rabo zemljišč in ekosistemov, izboljšati kakovost zraka, zmanjšati hrup, zmanjšati ali odpraviti odlaganje odpadkov, ki so toksični, ter zaščititi pred učinki škodljivih kemikalij v tla. V tem primeru je naša zaščitniška drža do zastrupljanja narave v izvajanju nenapovedanih in kontrole nekaterih neodgovornih subjektov in posameznikov, ki brez sramu posegajo v okolje, ter pri tem potencialno ogrožajo zdravje ljudi in habitatov ostalih živih bitij.
Dejavniki okolja že sami po sebi, povzročajo, ali pa vsaj pomembno vplivajo na razvoj večine bolezni, ki prizadenejo ljudi. Zaradi tega je poznavanje in razumevanje načinov kako posamezni škodljivi dejavniki vplivajo na zdravje izrednega pomena za načrtovanje in uvajanje preventivnih in zaščitnih ukrepov. Okolje, vključno z delovnim okoljem, predstavlja pomemben dejavnik tako za zdravje, kot za bolezen.

SKRB PRED POSEGI V OKOLJE, ZDRAVJE LJUDI IN USTAVE RS

Narava je podporni sistem za življenje, zato je naš moto, da moramo zanjo skrbeti. Trenutno imamo v regiji na črni listi okolju neprijaznih oseb kar nekaj, osebe javnega prava, oseba javno-zasebnega prava in fizičnih oseb. Specifika našega dela je, da ne obveščamo medijev ali javnosti, razen pristojnih inštitucij, kot so pristojno ministrstvo, inšpektoriat RS in policijo kjer se v praksi usklajujemo o posameznih primerih. Skratka iščemo rešitve, ki morajo biti prilagojene zakonskim okvirom in človeški humanosti v primerjavi *palice in korenčka* Trenutno je naša organizacija aktivna na lokacijah teritorialnih ozemljih občin: Metlika, (reka Krupa pritok strupenih toksičnih snovi) Kočevje (kamnolom Natura 2000), Šentjernej (Še vedno nerešena gramoznica-pepel), Krško (Izgradnja suhega odlagališča za radioaktivne odpadke), Sevnica, (družba Tanin-Kopitarna emisije v zrak) Trebnje Odlagališče Globoko, Trebelno (grob poseg v okolje) Podčetrtek (gradbeni odpadki), Črnomelj (Bioplinarna prevoz na gnojevke), Novo mesto (poseg v okolje, kemične tovarne), CEROD ( Odlaganje nepredelanih odpadkov, onesnaževanje z izcedno vodo) Ljubljana (poseg v okolje Barje, Medvode odlaganje strupenih kemikalij) Ivančna Gorica (zastrupljanje tal z nezaščiteno strupeno laguno) Šmarje-Sap (prevoz, onesnažene zemljine iz Cinkarne Celje z odlaganjem)
Seznam ČRNE LISTE POVZROČITELJEV večje škode v okolju:
LESNI CENTER NOVOLES (emisije v tla in zrak) TREBELNO (poseg) in NOVO MESTO (degradacija) pripravila: Marija Ana K.

NOVOSTI IN UGOTOVITVE IZ TERENA:

Odprto pismo vladi RS in vsem odgovornim v zvezi z požarom Ekosistemi v Zalogu !

Kratek komentar poslanega odprtega pisma,(7-strani) predsedniku vlade in vsem pristojnim v RS, ki je kot kritika občana ali neto plačnika položnic in člana v ROVO, kjer skupaj opažamo na nekatera zavajajoča dejstva oz. obravnava v različnih vatlih v istem okolju. Ali pa zloraba lokalne politike in smetarskega lobija na račun nesreče v Zalogu, kar smo tudi strnili v par alinejah!
Odprto pismo je poslano vsem pristojnim v RS v zvezi z odvzemom OVD-ja, po požaru v družbi Ekosistemi Zalog s strani ARSO, katerega odvzem je legitimen, saj se omenjena družba, ni pravočasno pritožila na odločbo pristojnega inšpektorja za okolje.

Naša glavna opazka tega dogajanja je, da so posamezniki zelo dobro izkoristili to nesrečo v prid svojih lokalnih političnih ambicij, kjer v svoji predstavi za javnost, niso znali pojasniti občanom svojih manipulacij kot na primer: kaj to pomeni ukinitev te dejavnosti v Zalogu in kakšno položnico za smeti občanov, ter ali bo vpliv na okolje in zdravje ljudi v občini, sedaj bistveno manjši. Pa nič ! Očitno se dela škoda na račun družb, ki so do sedaj poslovali na tej lokaciji to so: DINOS, CEP in Ekosistemi. Vsi ti vrli možje ali potencialni župani, ki so predstavljali na svojih zborih teorijo o onesnaženju na lokaciji v Zalogu so pozabili na 100x večjega onesnaževalca v občini! Različni vatli ! Tu nihče ne omenja, da je le 2km stran v isti občini center, 50 stara toplarna, obratuje brez filtrov, (PM10 mikronov ali tihi morilec človeštva) brez OVD-jev, kjer se opravljajo različne druge dejavnosti, brez dovoljenj (Ali bodo, občani Straže, res morali prej umirati zaradi ugodja enega župana??)

Na temelju Direktive EU-ja, 2008/98/ES o odpadkih v 28. in 29. člen, ki je obvezujoča do RS, ki govori, prednostno o sledljivosti in predelavi odpadkov čim bližje izvoru odpadka. Kar pomeni, upravičeno tožbo, zoper lokalno skupnost in ostalimi povzročitelji za to veliko gospodarsko škodo subjektov, za izvajalce, ki so izvajali dejavnost predelavo odpadkov, kot občane ali neto plačnike položnic v JV regiji. Zato v ROVO težimo na ponovni vzpostavitvi in izgradnji nove infrastrukture v Zalogu v skladu z ZGO-1 in na lokaciji obstoječega centra v JV regiji po pravilih in EU regulativi, kot jo predpisuje evropska zakonodaja ali Okvirna direktiva Sveta EU 75/442/EEC, 91/156/EEC

 

NA KONCU ŠE OKOLJSKI EPILOG: ALI IMA JV REGIJA IN ŠIRŠA SLOVENIJA ALTERNATIVO ZA ODPADKE, KI JIH NI MOČ RECIKLIRATI? ODLAGANJE NA DEPONIJE JE PRETEKLOST, SAJ VSEH ODPADKOV, NIKOLI NE BO MOČ PONOVNO UPORABITI. TOREJ, KAJ JE POTEMTAKEM ALTERNATIVA ZALOGU V OBČINI STRAŽA, KJER PROIZVAJA TRDNO GORIVO IZ NENEVARNIH ODPADKOV IN Z TEM PREPREČUJE ODLAGANJE ODPADKOV NA ODLAGALIŠČA, KI POMENIJO DOLGOROČNO NAJVEČJE MOŽNO ONESNAŽEVANJE V NAŠEM OKOLJU !
ALI IMAMO REŠITVE ???
Pripravil: Zlatko R.


Prilagoditev razpisa za prevoz onesnažene vode (!) iz ČN D.T. na lokacijo ČN v NM v škodo okolja, narave in na račun davkoplačevalskega denarja! (Kaj se tu pere ?)
Po naših terenskih ugotovitvah na ČN v območjih, kjer so Toplice ali Zdravilišča to pomeni vir tople vode, so se v odpadni vodi ponekod pojavili hormonski motilci. Hormonski motilci so ena najbolj nevarnih snovi v vodah zadnjih desetletij. V odpadne vode med drugim pridejo z izdelki za osebno nego, ki jih speremo s telesa, industrijskimi kemikalijami, njihov vir je večina pločevink in plastenk z notranjim zaščitnim premazom za konzerviranje in shranjevanje hrane in pijač, sintetični in naravni hormoni, ki jih izločimo iz telesa, farmacevtski izdelki, pesticidi ... Vse te snovi namreč delujejo podobno kot hormoni, saj se v organizmu vežejo na hormonske receptorje, s čimer zasedejo mesto hormonom. Posledice so reproduktivne motnje že pri 30 odstotkih evropske moške populacije, feminizacija ribjih samcev v rekah po Evropi in Severni Ameriki (ugotovljena tudi v Ljubljanici), mutagenost in kancerogenost. Ljudje smo žal naravnani na to, da nas prizadenejo in šokirajo akutne nevarnosti, množično umiranje, medtem ko kronične probleme – tudi zaradi kakovosti voda in okolja, v katerem živimo –, ki vplivajo na naše zdravje, zanemarjamo. Glede zgoraj omenjenega naslova, bo epilog vsega dogajanja kmalu na vidiku!

NEKAJ POIZVEDB EVROPSKE KOMISIJE DO RS, POMEMBNIH ZA *ZDRUŽENJE ROVO*!

nepravilen prenos direktive o trgovanju z emisijami toplogrednih plinov
čiščenje komunalne odpadne vode
ohranjanje prostoživečih ptic
delovanje kemičnih tovarn
Center za ravnanje z odpadki CEROD
odprava nepravilnosti v načrtih upravljanja povodij
izvajanje direktive o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa
pomanjkljivo poročanje o pošiljkah odpadkov


POZORNOST V ROVO NA NEKAJ URADNIH OPOZORIL EU KOMISIJE DO RS,!

neizpolnjevanje obveznosti na področju odlaganja odpadkov
pomanjkljivo določanje ozemelj za ohranjanje prostoživečih ptic
presoja vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje
pomanjkljiva opredelitev slovenskih območij, pomembnih za skupnost EU
preseganje mejnih vrednosti trdih delcev v zraku na več območjih
zamude pri prenašanju direktiv o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida v slovensko zakonodajo.
zamuda pri prenosu direktive o industrijskih emisijah
neizpolnjevanje obveznosti na področju celovitega preprečevanja in nadzorovanja onesnaževanja

Pripravil: Janez N.

Kako se včlaniti, v ZDRUŽENJE ROVO !
To storite tako, da si prenesete "Pristopno izjavo" ali pa izpolnete "Obrazec za včlanitev" spodaj. S pristopnico se član zaveže, da sprejema statut društva in etični kodeks okoljevarstvenika kar pomeni, da ne bo izkoriščal status v svoje ali v škodljive namene do državljanov RS in narave. Statut društva določa ohranjanje članstva na način, da član vsako leto, da predlog za rešitev ene od perečih okoljskih problematik ali prijavi onesnaženje oz. onesnaženega mesta.

Obrazci:

PRIJAVA ONESNAŽENJA OKOLJA IN POSEGANJA V NARAVO ALI OGROŽANJA PODTALNE IN NADTALNE VODE
OBRAZEC ZA VČLANITEV ROVO

Novice iz terena in informacije aktivistov *Združenja okoljevarstvenikov ROVO*

Novička št. 1.
V Cerod-u naj bi v Leskovcu nad Brusnicami zgradili obrat za biološko stabilizacijo odpadkov in odlaganje preostanka po končni obdelavi kar v naši aktivisti v ROVO imenujejo mokre sanje, nekoga, ki nenehno nasprotuje komunikaciji z civilno okoljevarstveno sfero.
Novička št. 2.
Z našimi okoljevarstveniki bomo sestavili seznam ali *črno listo* javnih oseb, ki vodijo subjekte ali inštitucije ali se napajajo iz javnega davkoplačevalskega denarja in povzročajo s svojo avtoriteto in pritiski na vodilne okoljevarstvene posameznike, da lahko na fin način onesnažujejo okolje z tem, da aktivno delujejo iz ozadja.

Zemljevid

Poslovna ocena

12 Mnenja

0.0 povprečje glede na 12 Mnenja


5 zvezdic
0
4 zvezdice
0
3 zvezdice
0
2 zvezdice
0
1 zvezdico
0
 • Odlagališče NEK Krško, Cerod, Kostak

  ,

  Ne vem zakaj se ne pišete o suhem odlagališču NEK ob reciklažnem centru Kostak, kjer so šele Hrvati zaustavili naumnosti, ki jih je hotela občina. Ali o kavbojih v Cerodu, ki odlagajo vse odpadke, ki ne gredo v promet in primerjavo z Kostak-om, ki se strogo drži EU regulative. Veliko dogaja a ne !!!!
 • REVOZ z sklepom ARSO

  ,

  Kot sem slišala sklep ARSO ne boste obravnavali, zakaj ?
 • Podgorje dobilo zeleno luč

  ,

  Po mojih informacijah so Podgorje dobili zeleno luč.
 • Podgorje dobilo zeleno luč

  ,

  Iz zanesljivih virov so dali Podgorju zeleno luč, je pa res, da imajo v paci Plastoform v Šmarjeti in Trebnjem. To je kar sem slišal!
 • Drugačne informacije-Podgorje

  ,

  Kot sem sam dobil informacijo se kolegica Ana moti, kar pomeni, da so v družbi Podgorje zamudili rok oddaje dokazil a kot pravi prof. dr. Novak so dostavili na naslov ROVO vso potrebno zahtevano dokumentacijo in bodo na podlagi verodostojnih dokazil ustavili postopek sprožitve upravnega spora. Brez zamere !
 • Pepel v Zasap-u

  ,

  Gledam ta pepel, ki ga kar stresajo v depresijo poleg letališča Cerklje, to zločin za naravo, zakaj tega ne prijavite inšpekciji. Ali veste kakšne težke kovine vsebuje EFP pepel in to bo v vodonosniku že čez 3-4 leta. To vodo pijejo tudi naši otroci ! a veste !!
 • Svet požrešnosti na račun odpadkov

  ,

  Ne vem ali je res to kar se je dogajalo na Ekosistemih, imam pa svoje mnenje, da je pri vseh teh, ki se ukvarjajo z odpadki, en kup ozadij, ki se v ozadju borijo za naš davkoplačevalski kolač. Najbolj požrešni so vedno a ni to merilo, ker hitro dobijo po glavi.
 • CEROD - bazen z umazano teorijo

  ,

  Tu je kar nekaj resnice
 • Cerod- bazen z umazano teorijo

  ,

  Mal popravljam kolegico Tejo a ji potrjujem njene trditve, to je to ! Res ne vem, kako bo šel skozi njihov OVD in GD za Obrat za biološko stabilizacijo odpadkov. Ti časi, ko so lahko brez ROVO ali njene CI v Leskovcu pridobivali dokumente kar na pamet, so šli mimo. Težka bo v glavnem.

Oddajte vaše mnenje


* Prosimo, upoštevajte: da bi preverili zakonitost vseh mnenj, ki jih objavimo, potrebujemo dokazilo o vašem sodelovanjem/obisku podjetja. Vsi objavljenei dokumenti bodo uporabljeni izključno le za namene preverjanja legitimnosti vašega mnenja glede podjetja.

Dodaj datoteke

Potrjujem, da so tukaj predloženi podatki resnični in točni. Potrjujem, da ne delam za tega ponudnika storitev, nisem konkurenca in nisem povezan z njim.
Z nadaljevanjem se strinjam s Splošni pogoji uporabe.

Hitri kontakt

company map
Novomeška cesta 45, 8351 Straža pri Novem mestu, Jugovzhodna Slovenija

Dodatna kontaktna okna

Zaupanje vredno podjetje:
Da
Slovenska odličnost:
 Da
Naziv:
Združenje ROVO
Davčna št.:
51480433
Naslov:
Novomeška cesta 45, 8351 Straža pri Novem mestu
Številka računa denarne vrednosti:
IBAN SI56 0297 0025 9685 946 (odprt 5.12.2011, NLB d.d.)
Odgovorna oseba:
Zlatko Resman
Kontaktna oseba:
Marija Ana Kramar
Govorimo:
 SI
 EN
 De
 HR
 BA
 RS
Mobitel:
+386(0)41 829 521
E-mail:
cizcoizz@gmail.com
E-mail:
rovo.rs.eu@gmail.com
Email:
dolenjsko.okoljsko.drustvo2011@gmail.com
Email:
sentjernej.dod@gmail.com
Email:
ciop.novomesto@gmail.com
Certifikat
Slovenska odličnost:
 Da
Naziv:
Združenje ROVO
Naslov:
Novomeška cesta 45, 8351 Straža pri Novem mestu

Kontaktne osebe

NEVLADNA OKOLJEVARSTVENA ORGANIZACIJA ROVO
Regionalno okoljsko združenje okoljevarstvenikov

Socialno omrežje