Image
Image
4838
Zaupanja vredni
https://www.info-slovenija.si/media/com_jbusinessdirectory/pictures/listings/m/logonew3549.jpg

CANYONING RAFTING KAJAK BOHINJ Priporočamo

Pot v Danico 1, 4267 Bohinjska Bistrica, Gorenjska

Galerija slik

Predstavitev

Z VAMI ŽE OD LETA 2008
Smo lokalni specialist za dejavnosti na prostem v Bohinju, v osrčju Julijskih Alp. Nudimo široko ponudbo aktivnosti, kot so rafting, soteskanje, pustolovsko kolesarjenje, pohodništvo in še več.

Rafting

Rafting je razburljiv izlet za vsakogar, ki uživa med odkrivanjem svojih sposobnosti pri premagovanju brzic, ko se skuša izogniti skalam in manevrirati v raftih ob spuščanju po reki. Rafting je že več let ena od najbolj priljubljenih dejavnosti, ki navdušuje tako mlajše kot starejše, večje in manjše skupine. Primeren je tako za začetnike kot za tiste, željne več adrenalina.

Soteskanje

Raziščite lepoto divje narave. Soteskanje oz. canyoning je nepozabna dogodivščina. Skozi soteskanje oz. canyoning boste spoznali delo narave, ki ga je ta ustvarjala skozi tisočletja. Predstavljajte si, da se dričate po naravnih toboganih, spuščate po slapovih, plavate v kristalno čistih tolmunih in se »abzajlate« v ozke skalne soteske! Na soteskanje oz. canyoning v najbolj skrite kotičke se boste podali pod vodstvom izkušenih vodnikov. Soteskanje (canyoning) vas bo zagotovo navdušilo.

Kajaking

Kajak »Sit on top« je čoln za dve osebi, ki ga boste veslali sami, vodnik pa vas bo spremljal na nepozabnem izletu. Uživali boste v neokrnjeni naravi in se zabavali v manjših brzicah. Za spust ne potrebujete nobenih izkušenj, le veselje do vodnih radosti. Idealen izlet za družino ali skupine ljudi, ki si želijo zabavno preživeti dan.

Če bi se radi naučili tehnike veslanja, se lahko odločite za tečaj kajaka na Bohinjskem jezeru in reki Savi. Naši inštruktorji vas bodo naučili osnov tehnike veslanja, da boste tako sami zmožni upravljati čoln in veslati po Bohinjskem jezeru. Ko boste enkrat obvladali veslanje po jezeru, si boste zagotovo zaželeli še spusta po reki …

Tisti, ki že obvladate osnove tehnike veslanja, se lahko odločite za spust po reki Savi. Zgornji del Save Bohinjke ima blage brzice, čeprav lahko reka včasih poskrbi za presenečenja.

Kolesarjenje

Bohinj ponuja veliko možnosti za gorsko kolesarjenje. Lahko najamete gorsko kolo ali se odpravite na vodeni kolesarski izlet. Poti vodijo mimo rek in slapov, po hribih in dolinah, mimo zgodovinskih in kulturnih spomenikov, vse do domačih kulinaričnih dobrot. Težavnost izleta prilagodimo vašim sposobnostim in željam.

Kolesarski safari

Odpeljali vas bomo na Pokljuko, kjer dobite kolo in čelado, nato pa se boste z vodičem podali na kolesarski safari proti Bohinjskemu jezeru.

Plezanje

Bi radi poskusili plezati kot pajek? Na naravni steni? V idiličnem gorskem okolju? Nič lažjega! Lahko samo poskusite plezati, se odločite za tečaj plezanja ali najamete soplezalca ter se podate v steno.

Pohodništvo

Bohinj nam z okoliškimi planinami, hribi in gorami omogoča čudovit treking.

Pridružite se nam pri odkrivanju neokrnjene narave v najlepšem delu alpskega sveta in spoznali boste čarobnost Julijskih Alp. Hoja je najosnovnejši element gibanja in oditi v naravo je eden od boljših načinov uživanja življenja. Prijaznost ljudi, čist gorski zrak in zadovoljstvo ob osvojitvi vrha nikogar ne pustijo rahločutnega. Spoznali boste planšarski način življenja, poskusili kislo mleko, sir ali skuto. Vodniki vas bodo popeljali v osrčje Julijskih Alp, izbirate pa lahko od lažjih do zahtevnejših poti.

Programi za šole

Športni dnevi so najbolj zabavni del učnega programa za vsakega osnovnošolca ali srednješolca. Z zabavnimi aktivnostmi je lažje motivirati učenca k udeležbi, zato vam ponujamo, da športni dan izpeljemo mi. V podjetju Sport4fun imamo za vas pripravljene različne šolske programe, smo prilagodljivi in prisluhnemo vašim željam. Kontaktirajte nas in poslali vam bomo ponudbo.

Programi za podjetja in skupine

Preživite nepozaben dan v osrčju Julijskih Alp in se skupaj s svojimi sodelavci ali poslovnimi partnerji preizkusite ob različnih aktivnostih s poudarkom na druženju, zabavi, doživetju in spodbujanju timskega dela. Za vas imamo pripravljene različne aktivnosti, zato vas vabimo, da nas kontaktirate in skupaj se bomo odločili za program, ki vam ustreza.

Za zaključene skupine, ki se udeležijo ene izmed naših aktivnosti, organiziramo tudi piknike.

Izposoja opreme

• Kolo
• Kajak

Cenik


WITH YOU SINCE 2008
We are a local specialist for outdoor activities in Bohinj, in the heart of the Julian Alps. We offer a wide range of activities such as rafting, canyoning, adventure cycling, hiking and more.

Rafting

Rafting is an exhilarating trip for anyone who enjoys discovering their skills in navigating the rapids while trying to avoid rocks and maneuver the rafts while going down the river. Rafting has been one of the most popular activities for many years, enthralling both young and old, large and small groups. It is suitable for both beginners and those who want more adrenaline.

The gorge

Explore the beauty of wild nature. Gorge or canyoning is an unforgettable adventure. Through the gorge or canyoning, you will get to know the work of nature, which it has created over thousands of years. Imagine sliding down natural slides, going down waterfalls, swimming in crystal clear pools and abseiling into narrow rock gorges! For canyoning or you will go canyoning in the most hidden corners under the guidance of experienced guides. Canyoning will surely inspire you.

Kayaking

The "Sit on top" kayak is a boat for two people that you will row yourself, while the guide will accompany you on an unforgettable trip. You will enjoy unspoilt nature and have fun in small rapids. You don't need any experience to go downhill, just the joy of water joys. An ideal trip for a family or groups of people who want to spend a fun day.

If you would like to learn rowing techniques, you can opt for a kayak course on Lake Bohinj and the Sava River. Our instructors will teach you the basics of rowing techniques so that you will be able to steer the boat and row on Lake Bohinj yourself. Once you've mastered rowing on the lake, you'll definitely want to go down the river...

Those who have already mastered the basics of rowing can decide to go down the Sava River. The upper part of Sava Bohinjka has mild rapids, although the river can sometimes provide surprises.

Cycling

Bohinj offers many opportunities for mountain biking. You can rent a mountain bike or go on a guided cycling tour. The paths lead past rivers and waterfalls, through hills and valleys, past historical and cultural monuments, all the way to local culinary delights. We adapt the difficulty of the trip to your abilities and wishes.

Cycling safari

We will take you to Pokljuka, where you will get a bike and a helmet, and then you will go on a cycling safari with your guide towards Lake Bohinj.

Climbing

Would you like to try climbing like a spider? On a natural wall? In an idyllic mountain setting? Nothing easier! You can just try climbing, opt for a climbing course, or hire a fellow climber and tackle the wall.

Hiking

Bohinj with its surrounding mountains, hills and mountains offers us wonderful trekking.

Join us in discovering unspoilt nature in the most beautiful part of the Alpine world and you will discover the magic of the Julian Alps. Walking is the most basic element of movement and going out into nature is one of the better ways to enjoy life. The friendliness of the people, the clean mountain air and the satisfaction of conquering the summit leave no one feeling slighted. You will get to know the alpine way of life, try sour milk, cheese or cottage cheese. Guides will take you into the heart of the Julian Alps, and you can choose from easy to more challenging routes.

Programs for schools

Sports days are the most fun part of the curriculum for any elementary or high school student. With fun activities, it is easier to motivate the student to participate, so we offer you to organize the sports day. At Sport4fun, we have prepared various school programs for you, we are flexible and listen to your wishes. Contact us and we will send you an offer.

Programs for companies and groups

Spend an unforgettable day in the heart of the Julian Alps and, together with your colleagues or business partners, try out various activities with an emphasis on socializing, having fun, experiencing and encouraging teamwork. We have prepared various activities for you, so we invite you to contact us and together we will decide on a program that suits you.

We also organize picnics for groups that participate in one of our activities.

Equipment rental

• A bicycle
• Kayaking

Zemljevid

Poslovna ocena

0 Mnenje

0.0 povprečje glede na 0 Mnenja


5 zvezdic
0
4 zvezdice
0
3 zvezdice
0
2 zvezdice
0
1 zvezdico
0

Trenutno ni ocen

Oddajte vaše mnenje


* Prosimo, upoštevajte: da bi preverili zakonitost vseh mnenj, ki jih objavimo, potrebujemo dokazilo o vašem sodelovanjem/obisku podjetja. Vsi objavljenei dokumenti bodo uporabljeni izključno le za namene preverjanja legitimnosti vašega mnenja glede podjetja.

Dodaj datoteke

Potrjujem, da so tukaj predloženi podatki resnični in točni. Potrjujem, da ne delam za tega ponudnika storitev, nisem konkurenca in nisem povezan z njim.
Z nadaljevanjem se strinjam s Splošni pogoji uporabe.

Hitri kontakt

company map
Pot v Danico 1, 4267 Bohinjska Bistrica, Gorenjska

Dodatna kontaktna okna

Zaupanje vredno podjetje:
Da
Naziv:
Sport4fun, športne dejavnosti, Rok Jensterle s.p.
Davčna št.:
90441958
Naslov:
Pot v Danico 1, 4267 Bohinjska Bistrica
Občina:
Bohinj
Številka računa denarne vrednosti:
IBAN SI56 0700 0000 1113 844 (GB d.d., Kranj)
Odgovorna oseba:
Maruša Malej
Govorimo:
 SI
 EN
 HR
 BA
 RS
Mobitel:
+386(0)41 889 916
Mobitel:
+386(0)41 975 878
E-mail:
info@sport4fun.si
Certifikat
Naziv:
Sport4fun, športne dejavnosti, Rok Jensterle s.p.
Naslov:
Pot v Danico 1, 4267 Bohinjska Bistrica

Kontaktne osebe

Socialno omrežje