Brezplačne informacije 080 34 22

TURISTIČNO, KULTURNO IN ŠPORTNO DRUŠTVO MEJAME, DIVAČA

Dane pri Divači 4 , Divača, Obalno-kraška +386 (0)5 7631081
Pokaži pot
  • Poslovna oblika:
  • Turistično, kulturno in športno društvo Dane in Kačiče - Pared
  • Davčna št.:
  • 44062575
  • Kontaktna oseba:
  • Jožko Valečič
  • E-mail:

Ureditev pohodne Poti vodnih zakladov - predstavitev projekta

Izhodišča za projekt
Preučevanje vodnih virov na stičišču Krasa in Brkinov ter način njihove uporabe nekoč in danes sta bili izhodiščni spodbudi vasema Famlje in Dane pri Divači za globlje razmišljanje o pomenu in odgovornosti ohranjanja neprecenljivega vodnega bogastva tudi za prihodnje generacije.

Projekt ureditve vodne poti med Famljami in Danami, ki ležita na obrobju Parka Škocjanke jame, je tako priložnost za kakovostno predstavitev in seznanitev lokalnega okolja pa tudi širšega prostora o pomembnosti  trajnostnega upravljanja z vodnimi viri.

Cilj projekta ureditve pohodne poti
Glavni cilj projekta ureditve vodne poti je osveščanje javnosti o pomenu in vlogi lokalnih vodnih virov v vsakdanjem življenju ter ohranjanje biotske raznovrstnosti posameznega mokrišča. Zasnova pohodne poti omogoča direktno izkušnjo na terenu ter spoznavanje naravne in kulturne dediščine obiskovalcev z neposrednim doživetjem.

Zakaj ideja o skupnem projektu?
1. Obe vasi (Famlje in Dane pri Divači) imata turistično, kulturno, športno društvo, v Famljah je to TKŠD Urbanščica, v Danah je to TKŠD Mejame.
2. obe imeni sta povezani z naravo oz. naravno dediščino: v Famljah je to značilna Urbanščica, narcisa oziroma majolka, v Danah je to izjemna dediščina naravnih mostov in bogatega podzemnega sveta, ki ga je in ga še oblikuje voda.
3. Obe vasi ležita na obrobju Parka Škocjanske jame in sta tako rekoč v kontaktu s Krasom in Brkini
4. Obe vasi se trudita gospodarno upravljati z naravo in naravno dediščino v svojem okolju in jo v najlepši podobi zapustiti tudi prihodnjim rodovom
5. V okolici obeh vasi so obnovljeni kali ter pisana paleta drugih vodnih zakladov.

Dovolj razlogov, da se ti dve vasi povežeta s skupno pohodno potjo, mar ne?

Kjer Kras poljubi Brkine

Ključne besede:

MNENJA

Oddaj mnenje

© 2006 - 2019 Vse pravice pridržane, zasebno lastništvo www.info-slovenija.si