Brezplačne informacije 080 34 22

BD PROJEKTIRANJE, URBANISTIČNO NAČRTOVANJE, NOVO MESTO

Prešernov trg 14, 8000 , Novo mesto, Jugovzhodna Slovenija +386(0)599 61071
Pokaži pot
  • Poslovna oblika:
  • Bd projektiranje d.o.o. Novo mesto
  • Davčna št.:
  • 42507987
  • Kontaktna oseba:
  • Bogdana Dražič
  • Govorimo:
V podjetju Bd projektiranje d.o.o. iz Novega mesta se ukvarjamo z urbanističnim načrtovanjem.

Cilji sodobnega urbanističnega načrtovanja so zagotoviti maksimalno kakovost življenja za meščane, močno in konkurenčno gospodarsko vlogo mest in zdravo okolje. Priprava urbanističnih načrtov je zahteven postopek, ki obsega usklajevanje pobud javnih ustanov in zasebnih podjetij in posameznikov. V pripravi se obravnavajo različne strokovne podlage, ki so vnaprej pripravljene študije s področja gospodarskega razvoja, naravnih danosti prostora, ekoloških omejitev, socialnih potreb, prenove nepremične kulturne dediščine, zagotavljanja kakovosti nove arhitekture, razvoja vodooskrbne, elektro, telekomunikacijske, komunalne in prometne infrastrukture in drugih področij, pomembnih za delovanje mesta.

Pod obsežen sklop prostorskega načrtovanja, ki šteje v širši delokrog naše urbanistične dejavnosti sodi izdelovanje temeljnih državnih, občinskih in medobčinskih prostorskih aktov. Priprava omenjenih aktov ob samem postopku zahteva še celo paleto ostalih aktivnosti, ki jih prav tako opravljamo v naši poslovni enoti in so potrebne, da se prostorski akti izdelajo in sprejmejo. Tako v krog naših aktivnosti sodi tudi priprava raznih strokovnih podlag, idejnih rešitev in drugih urbanističnih študij, ki so v končni fazi kot grajene strukture vidne v prostoru ali so pripravljene le za določen namen naročnika.

Nadalje gre za pripravo raznih načrtov, skic, zazidalnih preizkusov, namenjenih usklajevanju interesov med naročnikom, javnostjo in pristojnimi soglasodajalci. Prav ti morajo biti pogosto zaradi diametralno nasprotnih interesov podprti tudi z ustreznim urbanističnim ali arhitekturnim gradivom in drugimi ustreznimi elaborati in študijami. V postopku priprave prostorskih aktov odgovorni prostorski načrtovalci intenzivno sodelujejo na javnih predstavitvah, javnih razpravah, delavnicah, sejah pristojnih odborov ter občinskih svetov.
Ključne besede:

MNENJA

Oddaj mnenje

© 2006 - 2019 Vse pravice pridržane, zasebno lastništvo www.info-slovenija.si