Brezplačne informacije 080 34 22

GEAS, LJUBLJANA

Kotnikova ulica 34, 1000 , Ljubljana, Osrednjeslovenska +386(0)1 4304651
Pokaži pot
  • Poslovna oblika:
  • Geas podjetje za inženiring in svetovanje v gradbeni dejavnosti d.o.o.
  • Davčna št.:
  • 47185511
  • Faks:
  • +386(0)1 4304652
  • E-mail:
Podjetje Geas nudi kvalitetne in hitre storitve na področju pridobivanja služnosti in zemljišč javne infrastrukture.

Pridobitev služnosti poti:

• Služnost se lahko pridobi na podlagi pravnega posla (pogodbe), s katerim se lastnika gospodujočega in služečega zemljišča dogovorita o ustanovitvi služnosti. Ta dogovor se mora nato vpisati v zemljiško knjigo.

• Služnost lahko nastane na podlagi sodnih ali upravnih odločb. To se zgodi navadno primeru, ko lastnik gospodujoče nepremičnine le te brez služnosti na služeči nepremičnini ne more uporabljati.

• Stvarna služnost se lahko pridobi tudi s prisposestvovanjem, in sicer tako, da je lastnik gospodujoče stvari dejansko izvrševal služnost 20 let, lastnik služeče nepremičnine pa temu ni nasprotoval. Seveda prisposestvovanja ni, če je lastnik gospodujoče stvari izvrševal služnost tako, da je zlorabljal zaupanje lastnika služeče stvari ali da se je pri tem uporabill zvijače ali sile.
Ključne besede:

MNENJA

Oddaj mnenje

© 2006 - 2019 Vse pravice pridržane, zasebno lastništvo www.info-slovenija.si