Image
Image
4942
https://www.info-slovenija.si/media/com_jbusinessdirectory/pictures/listings/m/logonew61406.jpg

IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin

Motnica 15 , Trzin, Osrednjeslovenska

Galerija slik

Predstavitev

MapDesign, kartografski studio, d.o.o. je eno vodečih slovenskih kartografskih podjetij, ki nudi storitve s področja kartografije, ilustracije in oblikovanja.
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2009.
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
Karte in zemljevide ter ilustracije izdelujemo strokovno in vedno se potrudimo, da bi bili naši izdelki hkrati vsebinsko, kot tudi grafično oblikovno dovršeni. Trudimo se, da bi naše karte in zemljevidi predstavljali edinstvene kotičke na atraktiven, vsakomur že na prvi pogled razumljiv način, hkrati pa da bi na njih našli vse potrebne informacije.
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
Svojim strankam, naročnikom naših storitev, znamo prisluhniti, kot tudi ponuditi strokovne in kakovostne rešitve za različne potrebe in želje. Karte, zemljevide in druge kartografske izdelke vam izdelamo, oblikujemo in pripravimo strokovno in kakovostno po ugodnih cenah.
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
Pripravljene imamo posebne ponudbe za:
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
• občine in turistična društva,
• založbe,
• razvojne zavode in centre,
• ustanove kot so kongresni centri, hoteli in zdravilišča,
• šole,
• podjetja,
• športna društva.
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
KARTE
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
Pri nas poteka izdelava naslednjih kart, zemljevidov in planov, ki jih izdelamo tudi po vašem naročilu:
Panoramske karte mest, naselij in pokrajin
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
postajajo vse bolj priljubljene, ker predstavljajo mesta in naselja v perspektivi. Takšen prikaz je človeku bolj naraven. Na panoramski karti lahko hitro najdemo znamenitosti, odkrijemo pa tudi tisto, kar bi lahko ob samem sprehodu po naselju hitro spregledali.
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
Panoramske karte niso v merilu, ker so v perspektivi. Velikokrat so tudi delno popačene, da bi se vsi pomembni objekti lahko videli in niso zakriti z objekti, ki se nahajajo pred njimi.
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
Stopnja detajla je na panoramskih kartah odvisna od dimenzije karte in od velikosti območja, ki ga prikazujejo.
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
Karte mest in naselij
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
so še vedno najbolj razširjene, ker so najbolj pregledne in se je z njimi najlažje orientirati. Zgradbe in objekti ne zakrivajo ulic. Pomembne zgradbe in turistične znamenitosti so prikazane tako, da jih lahko hitreje najdemo.
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
Karte občin
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
na najboljši način predstavijo celotno občino. Primerne so za predstavitev vseh kulturnih in naravnih znamenitosti ter turistične ponudbe. Poleg cest in drugih komunikacij, turističnih (turistične karte), pohodnih (planinske, izletniške karte) in kolesarskih poti (kolesarske karte) predstavljajo tudi značilnosti pokrajine.
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
Karte občin so osnova za izdelavo tematskih kart, kot so:
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
• turistične karte,
• planinske in izletniške karte,
• kolesarske karte
• itd.
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
kjer je izbrana vsebina karte poudarjena in dopolnjena.
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
Pregledne karte
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
so primerne za predstavitev območja ali regije v manjšem merilu ali pa za jasno predstavitev, kjer je poudarjena samo določena vsebina, kot npr. administrativne enote, cestne povezave med naselji in s sosednimi občinami, turistične znamenitosti, gostinska ponudba, pohodniške poti ipd.
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
Pregledne karte so osnova za izdelavo naslednjih tematskih kart:
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
• avtokarte,
• geološke, pedološke, hidrološke in podobne karte,
• pregledne promocijske karte
• itd.,
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
kjer je karta prilagojena izbrani vsebini in dopolnjena.
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
Karte turističnih in naravnih učnih poti
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
jasno prikazujejo potek poti in predstavljajo vse zanimivosti ob sami poti. V kolikor želimo ob poti poudariti arhitekturne značilnosti zgradb, so za osnovno karto najprimernejše panoramske karte, sicer pa mestne oz. občinske karte, kot tudi ortofoto.
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
Reliefne karte
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
prikazujejo zemeljsko površino prostorsko. Takšna predstavitev je uporabnikom enostavnejša in lažje razumljiva. Za razliko od panoramskih kart je reliefne karte možno obračati, vrteti in opazovati iz različnih perspektiv. Izdelane so iz polipropilena.
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
Šolske karte
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
so tematske karte, ki so prilagojene učnemu načrtu. Zato te najpogosteje prikazujejo teritorialne enote, kot so Slovenija, Evropa, svet. Ob naročilu vam lahko izberete med različnimi vsebinami in načine prikaza (fizična, politična, gospodarska karta, kot tudi npr. fizična karta sveta z državnimi mejami in z dejansko rabo tal).
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
Zgodovinske karte
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
so tematske karte, ki prikazujejo stanje iz nekega časovnega obdobja (npr. karta Avstro-Ogrske leta 1867), kot tudi določene zgodovinske pojave (npr. selitve, osvajanja, bitke, ...).
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
Druge tematske karte
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
prikazujejo različne pojave in podatke, ki se navezujejo na določene teritorialne enote (npr. geološke karte, jezikovne karte oz. karte narečij, karte, ki prikazujejo različne statistične podatke ipd.).
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
Ilustrativne karte
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
prikazujejo geografske značilnosti na poenostavljen način. Namen ilustrativnih kart je pri uporabniku sprožiti zanimanje za vsebino karte s pomočjo ilustracije. Zato se jih uporablja predvsem v promocijske, predstavitvene in izobraževalne namene, kot tudi za otroške karte. Ilustracija ima pri ilustrativnih kartah pomembnejšo vlogo od položajne natančnosti.
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
Karte za orientacijski tek
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
so karte, ki so namenjene športni panogi orientacijski tek. Te karte so izdelane v merilih 1:15000 oz. 1:10000 so zelo podrobne. Izdelane so po mednarodnih specifikacijah, kar tekmovalcem iz celega sveta omogoča njihovo uporabo.
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
Karte za sprint disciplino orientacijskega teka in za precizno orientacijo so merila 1:5000 oz. 1:4000 in so še podrobnejše. Nekatere karte prikazujejo tudi urbana območja.
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
Šolske karte za orientacijski tek
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
so namenjene učenju orientacijskega teka. Prikazujejo šolske okoliše. Uporabiti jih je možno tudi kot učni pripomoček pri pouku telesne vzgoje, kot tudi pri spoznavanju okolja in geografiji.
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
Stenske karte - karte velikih formatov
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
so lahko katerekoli karte med naštetimi. Te vam lahko pripravimo po vaših željah (npr. dopolnimo z logotipom vašega podjetja, označimo lokacije, dodamo prostor za zaznamke in vaše informacije itd.) in opremimo glede na vaše potrebe.
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
Karte velikih formatov so lahko natisnjene na ceradnem platnu (stenska šolska karta), na folijo in kaširane na trše podlage različnih materialov (informacijske table, svetlobne table), na aluminijasti plošči (magnetna tabla) ipd. Zaščitene so lahko z različnimi folijami (sijaj, mat), na katere je možno pisati in brisati, lahko pa karto varujejo tudi pred različnimi atmosferskimi vplivi. Opremljene so lahko z letvicami in okvirji različnih materialov.
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
Interaktivne karte - karte na spletnih straneh
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
so prav tako lahko katerekoli karte med naštetimi. Interaktivne karte oblikujemo v Flashu, v Javi in v SVG. Takšne karte so lahko opremljene z določenimi orodji, ki omogočajo povečevanje in pomanjševanje karte, premikanje, iskanje lokacije z izbranega seznama, s prehodom prek karte se lahko izpisujejo določene informacije, s klikom na 'hot spots' pa se nam lahko odprejo nove spletne strani z novimi informacijami, slikami ipd.
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
OBLIKOVANJE
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
Grafično oblikovanje kart in zemljevidov
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
• Oblikovanje kart in zemljevidov
• Opremljanje kart z risbami in ilustracijami
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
Oblikovanje tiskovin in publikacij
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
• Grafično oblikovanje publikacij
• Računalniški prelom
• Priprava za tisk
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
Oblikovanje identitete
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
• Oblikovanje logotipov
• Oblikovanje vizitk
• Oblikovanje celostnih podob
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
Oblikovanje drugih izdelkov
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
• Oblikovanje medalj
• Oblikovanje plaket
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
Druge storitve
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
• Skeniranje
• Digitalna obdelava fotografij
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
DRUGE STORITVE
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
IZDELAVA ZEMLJEVIDOV panoramske karte mest, naselij in pokrajin, IZDELAVA ZEMLJEVIDOV
• Risbe
• Ilustracije
• 3D risbe
• Vedute
• Panorame
• Načrti
• Aksonometrične risbe

Zemljevid

Poslovna ocena

0 Mnenje

0.0 povprečje glede na 0 Mnenja


5 zvezdic
0
4 zvezdice
0
3 zvezdice
0
2 zvezdice
0
1 zvezdico
0

Trenutno ni ocen

Oddajte vaše mnenje


* Prosimo, upoštevajte: da bi preverili zakonitost vseh mnenj, ki jih objavimo, potrebujemo dokazilo o vašem sodelovanjem/obisku podjetja. Vsi objavljenei dokumenti bodo uporabljeni izključno le za namene preverjanja legitimnosti vašega mnenja glede podjetja.

Dodaj datoteke

Potrjujem, da so tukaj predloženi podatki resnični in točni. Potrjujem, da ne delam za tega ponudnika storitev, nisem konkurenca in nisem povezan z njim.
Z nadaljevanjem se strinjam s Splošni pogoji uporabe.

Hitri kontakt

company map
Motnica 15 , Trzin, Osrednjeslovenska

Dodatna kontaktna okna

Zaupanje vredno podjetje:
Da
Naziv:
MAPDESIGN, kartografski studio, d.o.o.
Davčna št.:
85589195
Naslov:
Motnica 15 , Trzin
Številka računa denarne vrednosti:
IBAN SI56 2900 0005 5672 425
Kontaktna oseba:
Krešimir Keresteš
Govorimo:
 SI
 EN
 HR
 BA
 RS
Mobitel:
+386 (0)40 624 464
E-mail:
info@mapdesign.si
Certifikat
Naziv:
MAPDESIGN, kartografski studio, d.o.o.
Naslov:
Motnica 15 , Trzin

Socialno omrežje