Brezplačne informacije 080 34 22

STEČAJNO,CIVILNO,GOSPODARSKO PRAVO-ODVETNIK FRANCI KRIVEC

Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana, Osrednjeslovenska, Slovenia 01 320 27 49
041 867 085
Pokaži pot
 • Naziv:
 • ODVETNIK FRANCI KRIVEC
 • Naslov:
 • Litijska cesta 45, Ljubljana
 • Davčna št.:
 • 78001528
 • Občina:
 • Ljubljana
 • E-mail:
 • Govorimo:

PRAVNO SVETOVANJE § PRAVNA POMOČ § PRAVNE STORITVE

Nudimo zlasti naslednje pravne storitve:

 • pravno svetovanje v okviru svetovalnega razgovora,
 • zahtevnejše pravne analize in pisna pravna mnenja (s preučitvijo konkretnega primera, pravnih predpisov, strokovne literature in sodne prakse),
 • sestava raznih pogodb (npr. prodajne, darilne, razdružilne itd.) in drugih listin (npr. oporoke),
 • sestava zahtevkov in opominov pred tožbo (npr. zahtevek zavarovalnici ali drugi odgovorni osebi za izplačilo odškodnine, za plačilo dolga ali za izpolnitev druge obveznosti),
 • sestava listin s področja delovnega prava (npr. pogodba o zaposlitvi, odpoved pogodbe o zaposlitvi, opozorilo na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi, pisna seznanitev z očitanimi kršitvami oziroma z očitanim razlogom nesposobnosti, zagovor, zahteva za odpravo kršitev in za izpolnitev obveznosti, pritožba na Komisijo za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi RS itd),
 • sestava vlog za potrebe upravnih postopkov (npr. zahteve, prošnje, pripombe, ugovori, pritožbe, prijave inšpekciji itd.),
 • sestava tožb in drugih vlog v upravnem sporu (npr. tožba na odpravo upravne odločbe),
 • sestava tožb in drugih vlog v delovnem ali socialnem sporu,
 • sestava vlog za potrebe izvršilnih postopkov (npr. predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine ali izvršilnega naslova, ugovor zoper sklep o izvršbi, itd.),
 • sestava vlog za potrebe pravdnih postopkov (npr. tožb, odgovorov na tožbo, pripravljalnih vlog, pritožb, itd.),
 • sestava vlog za potrebe nepravdnih postopkov (npr. predlog za ureditev razmerij med solastniki, predlog za razdelitev solastnine ali skupnega premoženja, predlog za ureditev meje, predlog za določitev nujne poti, predlog za sodni depozit itd.),
 • sestava vlog za potrebe insolvenčnih postopkov (npr. predlog za začetek stečajnega postopka, prijava terjatve, prijava ločitvene ali izločitvene pravice, predlog za začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave),
 • sestava vlog za potrebe postopka o prekršku (npr. ugovor, zahteva za sodno varstvo, predlog za uvedbo postopka o prekršku  itd.),
 • sestava raznih internih aktov (npr. pravilnikov),
 • pridobitev izpiskov ali potrdil iz uradnih evidenc (izpisek iz zemljiške knjige, zemljiškega katastra, registra nepremičnin, sodnega registra, poslovnega registra, potrdilo o namenski rabi, lokacijska informacija itd.),
 • pridobitev informacij javnega značaja (npr. informacija o tem, ali je bilo za določen objekt izdano gradbeno dovoljenje),
 • izračun zakonskih zamudnih obresti oziroma obračun stanja terjatev,
 • pridobitev podatkov o dolžnikovem premoženju in dohodkih v primeru, ko ima upnik za svojo terjatev že pridobljen izvršilni naslov (pravnomočno sodbo, pravnomočen sklep o izvršbi, sodno poravnavo ali neposredno izvršljiv notarski zapis).
Ključne besede:

Delovni čas (GMT 1)

Delovni čas (GMT 1)

Ponedeljek
09:00 - 12:00  &  13:00 - 15:00
Torek
09:00 - 12:00  &  13:00 - 15:00
Sreda
09:00 - 12:00  &  13:00 - 15:00
Četrtek
09:00 - 12:00  &  13:00 - 15:00
Petek
09:00 - 12:00  &  13:00 - 15:00
Za obisk se prosim naročite preko telefona ali e-pošte

MNENJA

Oddaj mnenje

© 2006 - 2019 Vse pravice pridržane, zasebno lastništvo www.info-slovenija.si