Brezplačne informacije 080 34 22

RAČUNOVODSKE STORITVE ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE, GOSPODARSKE DRUŽBE IN DRUŠTVA, VODENJE TEMELJNIH PO

Ponova vas 7B, 1290 , Grosuplje, Osrednjeslovenska +386(0)1 7860642
Pokaži pot
  • Poslovna oblika:
  • Računovodstvo Hribar in storitve Vidic, Nina Vidic s.p.
  • Davčna št.:
  • 77872789
  • Faks:
  • +386(0)1 7864663
  • E-mail:
Smo družinski računovodski servis, ki je pričel s poslovanjem leta 1993. Z nenehnim prilagajanjem tržišču in poslovnim partnerjem smo ohranili visoko poslovno kvaliteto in strokovnost ter hkrati oseben odnos, ki temelji na zaupanju, tradiciji in stabilnosti.


Stranke nam zaupajo, ker:

- nudimo znanje, strokovnost in zanesljivost;
- zagotavljamo odgovorno poslovno etiko in varovanje podatkov;
- vodi nas osebni pristop in individualno obravnavanje posamezne stranke;
- sklenemo pogodbo o sodelovanju, s katero dogovorimo obseg poslovanja in določimo mesečni pavšal.


Ugodnosti:

- brezplačen prvi mesec poslovnega sodelovanja
- brezplačen prenos poslovne dokumentacije na naše podjetje


STORITVE


• Računovodske storitve

Naše storitve prilagodimo samostojnim podjetnikom, gospodarskim družbam in društvom. Strankam zagotavljamo storitev primerno njihovi dejavnosti, načinu in obsegu poslovanja.

Za vas opravljamo naslednje računovodske storitve:

- računovodske storitve za samostojne podjetnike, gospodarske družbe in društva,
- vodenje temeljnih poslovnih knjig,
- spremljanje terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev,
- obračun DDV,
- vodenje registra osnovnih sredstev z izračunom amortizacije,
- obračun plač in ostalih osebnih prejemkov,
- sestavljanje letnih in medletnih računovodskih izkazov,
- sestavljanje davčne bilance,
- priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil,
- priprava poročil in zbiranje podatkov za državne institucije,
- svetovanje o poslovanju po slovenskih računovodskih standardih,
- razne druge storitve po želji stranke.


• Davčno svetovanje

- zastopanje in aktivno sodelovanje v primeru davčne inšpekcije,
- svetovanje na področju davka na dodano vrednost pri notranjih in mednarodnih transakcijah,
- svetovanje pri optimizaciji davka od dohodkov pravnih oseb in dohodnine,

Individualno svetovanje s področja davkov in prispevkov za socialno zavarovanje, prejemkov iz delovnega razmerja (npr. plače in regres) in ostalih pogodbenih razmerij (pogodbe o delu, avtorske pogodbe, pogodbe o poslovodenju) ter poskrbimo za njihovo davčno obravnavo.


• Svetovanje in pomoč pri ustanavljanju podjetja, zaposlovanju

Ključne besede:

MNENJA

Oddaj mnenje

© 2006 - 2019 Vse pravice pridržane, zasebno lastništvo www.info-slovenija.si